Boeren massaal naar Provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel […]

In Memoriam Herman Wijdeven

Op 77-jarige leeftijd is Herman Wijdeven uit Langenboom op 25 oktober onverwacht overleden. Herman was een sociaal zeer betrokken persoon, die tot het laatst bij vele lokale en regionale organisaties betrokken was en hierin ook actief was als bestuurslid of voorzitter.

Geen verlenging van inspraaktermijn over locaties Mestbewerkingslocaties

Het college van GS wil gemeenteraden geen extra tijd geven om het ‘Proces planMER Mestbewerkingslocaties’ te bespreken. Gemeenteraden moeten tussen september en november een reactie geven op de NRD. Lokaal Brabant had gevraagd om de inspraaktermijn op de NRD voor gemeenten te verlengen tot 1 februari 2020, omdat zij op dit moment druk bezig zijn […]

Provincie deelt zorgen gemeenten over uitvoering jeugdzorg

De provincie Noord-Brabant is bereid om in overleg te gaan met gemeenten die als gevolg van de transitie van WMO en Jeugdzorg niet meer in staat zijn om een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen. Dat zegt het college van GS in antwoord op vragen die Lokaal Brabant hierover heeft gesteld. “Het is […]

Verhuurdersheffing kost Brabantse woningcorporaties circa 250 miljoen

Brabantse woningcorporaties dragen jaarlijks circa 250 miljoen euro af aan verhuurdersheffing richting Den Haag. Dat antwoordt de provincie Noord-Brabant op vragen van Lokaal Brabant over de verhuurderheffing. Het college van GS wil geen brandbrief sturen naar het kabinet om de verhuurderheffing per direct af te schaffen. “Het past ons als medeoverheid niet om te pleiten […]