Tijdens de Statenvergadering van 15 mei 2020 is, na een debat over het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant, het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd.

Wil van Pinxteren maakt namens Lokaal Brabant deel uit van het College. Hij gaat de portefeuille Vrije Tijd, Cultuur en Sport invullen. Het College bestaat verder uit Christophe van der Maat (VVD), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Eric de Bie (FVD), Peter Smit (FVD), Elies Lemkes (CDA) en Eric Ronnes (CDA).

Lokaal Brabant wenst Wil van Pinxteren heel veel succes in zijn nieuwe functie als Gedeputeerde.