De eerste reacties in de media op het nieuwe bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ waren niet allemaal even positief. Met name uit de cultuursector klonken verontruste geluiden. Dat zorgde ook voor een protest op 15 mei bij het Provinciehuis.

Gaat de provincie stoppen met cultuur? ‘Nee, natuurlijk niet’, zegt kersvers gedeputeerde Wil van Pinxteren. ‘Maar op de langere termijn gaan er wel een paar dingen veranderen. De nieuwe coalitie neemt de bestaande begroting voor de periode 2020-2023 ongewijzigd over. Dat betekent dat er de komende periode gemiddeld zo’n 50 miljoen euro per jaar naar vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed toegaat.

Daarnaast investeert de nieuwe coalitie in de komende drie jaar 10 miljoen euro extra, aanvullend op de bestaande begroting. Het vorige college had een extra investering begroot van 42 miljoen over vier jaar.

Maar de nieuwe coalitie neemt ook de plannen van het vorige college over om op termijn 30 miljoen per jaar te bezuinigen op de totale begroting van de provincie. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige besturen nog in onze mooie provincie kunnen blijven investeren.

Met de dik 2 miljard euro op de provinciale bankrekening moet jaarlijks zo’n 122,5 miljoen euro worden verdiend en dat lukt niet meer door de aanhoudend lage rente. De Essent-kip met de gouden eieren legt op dit moment helaas onvoldoende eieren.

Berekeningen tonen aan dat we daarom met 30 miljoen minder moeten gaan werken. Tot op heden waren hiervoor nog geen plannen. In het nieuwe bestuursakkoord hebben we de richting aangegeven waar die besparing gerealiseerd moet worden. Dat zijn bij mobiliteit (6 miljoen euro), natuur (10 miljoen euro), vrije tijd, cultuur en sport (7 miljoen euro) en de overige programma’s van de provincie (7 miljoen euro). Voor al deze besparingen moeten de plannen echter nog worden gemaakt en dat gaan we samen doen met Provinciale Staten en onze partners in het veld.’