Tijdens de Statendag op 3 juli dienden de fracties Lokaal Brabant en 50 Plus met succes een motie in om te voorkomen dat de herverdeling van het gemeentefonds Brabantse gemeenten extra hard gaat treffen.

De motie Herverdeling Gemeentefonds is met een soortgelijke strekking ook aangenomen in een groot aantal Brabantse gemeenten.

Bekijk hieronder de aangenomen motie:

Motie herverdeling gemeentefonds aangenomen