De fractie van Lokaal Brabant heeft tijdens de Statendag op 24 mei een motie ingediend om te onderzoeken of binnen de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat het mogelijk is de bestaande spoordijk op plaatsen waar nodig te verbreden, de natuur langs de dijk te sparen of versterken of af te zien van de nieuw aan te leggen, betonnen, fietsbrug over de Baardwijkse overlaat. Deze motie is met grote steun aangenomen.

Aanleiding om de motie in te dienen voor Lokaal Brabant zijn onder meer de de forse kosten en milieuvraagstukken die gemoeid zijn met het afgraven van de spoordijk ten behoeve van de realisatie van een nieuwe betonnen fietsbrug over de Baardwijkse overlaat.

Verder doet een betonnen brug op de plaats van de oude spoorbrug en huidige spoordijk volgens Lokaal Brabant geen recht aan het erfgoed, waaronder de in de spoordijk nog aanwezige oude brugpijlers.