Samen met SP, Partij voor de Dieren en 50 Plus heeft Lokaal Brabant tijdens de Statendag op 24 mei de motie Betaalbare Brabantse Warmtenetten ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Brabant.