De Provincie Noord-Brabant wil in de komende tien jaar een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem realiseren, dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving.

Om Brabant bereikbaar te houden moet onze manier van vervoer de komende jaren drastisch veranderen. Denk daarbij aan nieuwe slimme en gedeelde manieren van reizen of intelligente transportsystemen.

Dit vraagt ook om een omslag in denken en handelen, flexibiliteit en het aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (zoals corona en de ongewisse gevolgen) en het rekening houden met andere ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van verstedelijking, klimaat en energie.

Hoe de provincie deze overgang vorm wil geven, staat beschreven in het ‘Beleidskader mobiliteit: koers 2030’.

Bekijk het document hier: beleidskader mobiliteit