De statenfractie van Lokaal Brabant heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met FvD en Groep Rutjens en zegt na een zorgvuldige afweging daarom het vertrouwen in deze partijen op.

Door de diverse incidenten rond FvD, de afsplitsing met Groep Rutjens en het vertrek van een aantal FvD-statenleden is er volgens de fractieLokaal Brabant geen sprake meer van bestuurlijke stabiliteit. De affaire rond de ophefmakende 4-5 mei poster en het vertrek van Hans Smolders uit Provinciale Staten waren voor Lokaal Brabant de druppels die de emmer deden overlopen om de samenwerking op te zeggen.

De stabiliteit in het Brabantse provinciebestuur kan volgens de fractie van Lokaal Brabant alleen terugkeren door de samenwerking met FvD en Groep Rutjens op te zeggen en de weg vrij te maken voor een andere, meer stabiele samenstelling van het provinciale bestuur.

Tegelijkertijd wil de fractie van Lokaal Brabant zich wel blijven inzetten voor een duurzaam innovatief en economisch sterk Brabant. Gedeputeerde Wil van Pinxteren blijft zich inzetten om Brabant te besturen, ook in een eventuele (voorlopige) situatie met een politieke minderheid.

Fractie Lokaal Brabant