Omdat zijn partij Lokaal Brabant geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie heeft Wil van Pinxteren vandaag tijdens de Statenvergadering zijn ontslag ingediend als Gedeputeerde van Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid.

‘De nieuwe coalitie van VVD-CDA-GroenLinks-D66-PvdA geeft indirect, via het addendum, duidelijk te kennen dat er geen plek meer is voor Lokaal Brabant in de coalitie en zij ook geen gebruik gaan maken van mijn huidige inzet als gedeputeerde’, aldus Van Pinxteren. ‘Hierdoor is er een situatie ontstaan dat er voor mij geen mogelijkheid is om langer aan te blijven als gedeputeerde. Vandaar dat ik bij deze mijn ontslag als gedeputeerde aan uw Staten aanbied.’

Bijzondere wijze
Van Pinxteren vindt het spijtig dat de nieuwe coalitiepartijen nooit inhoudelijk overleg hebben gevoerd met Lokaal Brabant in de lijn van een ‘open parlementaire samenwerking’. ‘Onze partij kan het nu geamendeerde bestuursakkoord van 2020 zeker steunen. Daarom vinden wij het jammer op deze bijzondere wijze buiten de coalitie geplaatst te worden en wij ons karwei niet kunnen afmaken.’

Belangrijke stappen gezet
Tegelijkertijd kijkt Van Pinxteren ook trots terug op de periode dat hij gedeputeerde van Brabant mocht zijn. ‘Het was mij een eer en een waar genoegen om als gedeputeerde deze mooie provincie en vooral haar inwoners te mogen dienen en samen Brabant nog mooier te maken. Ondanks de beperkingen van de Corona crisis zijn er toch belangrijke stappen gezet. Op basis van het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant ben ik aan de slag gegaan om Brabant levendiger en veiliger te maken. Met onder andere de bestuursopdracht veiligheid en het kader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 heb ik de basis mogen leggen voor toekomstig beleid. Als Lokaal Brabant hebben wij bovendien laten zien er te staan op het moment dat het nodig was, stabiel te zijn en een loyale constructieve coalitiepartij te zijn. Ik wil iedereen bedanken, in en buiten het provinciehuis, voor de prettige samenwerking.’