Lokaal Brabant wil afschaffing verhuurderheffing

Lokaal Brabant heeft aan het College van GS in Brabant gevraagd om, eventueel samen met het IPO (Interprovinciaal Overleg), de woningbouw coöperaties en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), een brandbrief naar het kabinet te sturen met de oproep om de verhuurdersheffing per direct af te schaffen.

In 2013 is de verhuurderheffing in het leven geroepen: een ingrijpende belastingmaatregel die alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen wordt opgelegd. De verhuurderheffing was bedoeld als (tijdelijke) crisismaatregel, om een gat in de Rijksbegroting te vullen. Inmiddels ligt de crisis al jaren achter ons, maar de verhuurderheffing is er nog steeds. De landelijke omvang van deze heffing is circa 7 miljard euro op jaarbasis.

‘De verhuurdersheffing levert hiermee een belangrijk aandeel in het begrotingsoverschot van de landelijke overheid’, zegt Wil van Pinxteren, statenlid voor Lokaal Brabant. ‘Vrijwel alle sociale verhuurders ervaren de verhuurderheffing als een onrechtvaardige maatregel. De verhuurderheffing drukt niet alleen aanzienlijk op het resultaat van de sociale verhuurder, maar zorgt er ook voor dat er minder sociale huurwoningen worden bijgebouwd, Dat terwijl juist voor de lagere inkomens het woningaanbod steeds nijpender wordt.’