Natuur en Milieu

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Natuur en milieu

Lokaal Brabant hecht grote waarde aan een verantwoord natuurbeleid en een gezond milieu. Het is een taak van de provincie om te zorgen voor een goede leefomgeving voor alle inwoners. Dit betekent echter niet dat natuur en milieu ten koste kunnen gaan van alles. De omzetting van landbouwgrond naar natuur kan een goede ontwikkeling zijn, maar moet echter geen doel op zich zijn. Voorbeelden van deze doelen zijn de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur, een impuls geven aan toerisme en recreatie of verbetering van de leefomgeving. Daarbij moeten we natuurlijk de belangen van onze agrariërs niet uit het oog verliezen.

Boeren die naast hun boerenbedrijf een kampeer- of zorgboerderij willen beginnen, moeten worden gesteund. Niet alleen maken zij op die manier hun bedrijf toekomstbestendiger, zij doen dat ook nog eens op een natuurvriendelijke wijze.

Lokaal Brabant vindt ook dat je moet afmaken wat je hebt besloten en waar je aan begonnen bent. De ecologische hoofdstructuur of het Nationaal Natuurnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van biodiversiteit. Door het koppelen van grote stukken natuur kan uitsterving van planten en dieren worden voorkomen. Daarnaast biedt het Nationaal Natuurnetwerk inwoners en toeristen de mogelijkheid om te ontspannen en te genieten van de natuur. Lokaal Brabant pleit er daarom voor om de Ecologische Hoofdstructuur binnen enkele jaren te voltooien.

Binnen de natuur moet natuurlijk ruimte voor flora en fauna zijn. Specifieke gebieden inrichten voor groot wild gaat daarbij echter te ver voor Lokaal Brabant. Wanneer er overlast ontstaat door te veel dieren, is verantwoorde afschot een optie. Het doden van dieren voor plezierdoeleinden is daarbij niet wenselijk. Wanneer diervriendelijkere methodes dan afschot beschikbaar zijn, hebben deze uiteraard de voorkeur.