Moties

Hier vindt u de door Lokaal Brabant (mede) ingediende moties en het resultaat in omgekeerd chronologische volgorde. Zoekt u oudere moties of moties (of vragen) over een specifiek onderwerp, kunt u ook de zoekfunctie van de site gebruiken. Wilt u meer informatie over het standpunt van Lokaal Brabant, neem dan contact op met de fractie via lokaalbrabant@brabant.nl

Moties ingediend tijdens de begrotingsvergadering op 9 november 2017

Motie Aandacht voor Eenzaamheid aangepast-2
Motie Geef een Brabantbreed Startersfonds de ruimte, 10-11-2017
Motie Investeer in lokaal bestuur def
Motie Landbouwgrond in boerenhand, 10-11-2017
Motie Proefstallen
Motie Toekomst van de dorpen def

Moties ingediend tijdens begrotingsvergadering op 20 november 2016
Motie Kosten Jeugdzorg Begroting 2016
Motie Stop Actieve Rol Provincie bij HerindelenFusies Begroting 2016
Motie Verlagen Snelheid in Bebouwde Kom van 50 naar 30 km op provinciale wegen