Louis van der Kallen

Gemeente Bergen op Zoom

Mijn naam is Louis van der Kallen. Eind 1990 was ik en mijn partij de Bergse Sociaal Democraten (BSD) één van de initiatiefnemers tot de Brabantse Onafhankelijke Fracties (BOF) een directe rechtsvoorganger van Lokaal Brabant. Onafgebroken is de BSD lid geweest van de bundeling van de lokale partijen in de Staten van Brabant.

Ik ben woonachtig in Bergen op Zoom en aldaar vanaf 1986 lid van de gemeenteraad namens de BSD. Van 1991 tot 2003 ben ik 3 termijnen, namens de BOF lid geweest van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ik heb ik de afgelopen drie decennia bestuursfuncties vervult bij waterschappen in Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. Ook heb ik bij meer dan 20 gemeenten functies vervult in rekenkamers en rekenkamercommissies.

Politiek is lokale politiek! Ook op provinciaal en waterschapniveau gaat het over gemeenten en onze burgers. Ik blijf dan ook loyaal aan Lokaal Brabant, u toch ook?

In maart 2023 zijn er Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen dan kunt u twee keer stemmen op de lokale (onafhankelijke) politiek en deze zoveel mogelijk versterken. Lokaal Brabant is een prima keuze en als u woont in het werkgebied van de Brabantse Delta is bij de waterschapverkiezing de waterschappartij Ons Water ook een prima keuze! Wat geweldig in maart 2023 kunt u twee keer, echt onafhankelijk, stemmen. DOEN! We gaan voor een mooier, beter, gezonder en duurzamer Brabant, we gaan voor de toekomst!