Joost van Huijgevoort

Gemeente Tilburg

Mijn naam is Joost van Huijgevoort en woonachtig in het zich stormachtige ontwikkelende Tilburg.

Jaren ben ik werkzaam geweest als directeur van verschillende gemeentelijke diensten bij die gemeente. Ook gedurende een lange periode heb ik geopereerd als docent bestuurs- en organisatiekunde aan diverse opleidingsinstituten. Na mijn pré-vut op verzoek nog 8 jaar als gemeenteraadslid opgetreden in Tilburg, waarvan de laatste twee jaar als vertegenwoordiger van een lokale partij. Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan bij sociale en verzorgende instellingen. Tevens mogen functioneren als informateur en formateur bij collegevormingen.

In Tilburg heb ik een belangrijke bijdragen mogen leveren aan de ontwikkeling van het zogenaamde Tilburgse bestuurs- en beheersmodel. Zowel nationaal als internationaal heb ik dit model mogen presenteren bij overheidsinstellingen en aan universiteiten. Uiteraard hierover ook veelvuldig gepubliceerd. Tilburg is op basis van dit model nog steeds één van de best bestuurde gemeenten met een beheersmodel dat ze geen windeieren heeft gelegd!

Lokaal Brabant zocht mij een jaar geleden aan als burgerlid bij hun fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ik heb hier graag aan voldaan, omdat ik streef naar een bestuurlijke pendant-structuur voor lokale politieke partijen.

Gezamenlijk zijn deze lokale partijen weliswaar de grootste politieke stroming in ons land, maar dan houdt het verder ook op. Er is slechts een magere verbinding op provinciaal en landelijk bestuurlijk niveau om over Europa maar te zwijgen. Om politiek de juiste inbreng te kunnen leveren is het uitermate belangrijke een dergelijke pendant-structuur verder uit te bouwen. Niet betuttelend zoals bij de landelijke politieke partijen, maar complementair ter versterking van de lokale politieke invloed.

Naar mijn mening moet het ‘pragmatisme’ weer terugkeren in de politiek om het vertrouwen te herwinnen en de uitvoering weer efficiënt en effectief te kunnen maken. Een soort lokaal bestuurs- en beheersmodel voor alle geledingen in het belang van onze inwoners. Daar sta ik voor en wil ik dus graag voor werken via LOKAAL BRABANT!