Jannes Kusters

Gemeente Baarle-Nassau

Mijn naam is Jannes Kusters. Ik ben 22 jaar en woonachtig in het mooie Ulicoten. Sinds maart vertegenwoordiger ik als fractievoorzitter Fractie Ulicoten in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Ook ben ik voorzitter van Muziekvereniging Ulicoten. Ik haalde een bachelor-diploma Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool en ik studeer nu Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

Lokaal Brabant is een verfrissende partij in het politieke midden, die haar standpunten filtreert uit een groot netwerk van lokale (gemeentelijke) politieke partijen in heel Brabant. Ongeacht wat die standpunten ook mogen zijn, de kernwaarden ‘gezond’ en ‘verstand’ vinden elkaar bij Lokaal Brabant. Tal van lokale partijen hebben zich inmiddels aangesloten. Al deze partijen hebben dankzij Lokaal Brabant korte lijntjes met het provinciehuis en zijn er zodoende van verzekerd dat hun stem wordt gehoord. Een ander kernwoord bij Lokaal Brabant is consensus. Bij Lokaal Brabant wordt pas een standpunt ingenomen, wanneer er bij zoveel mogelijk van haar lokale politieke partijen consensus over bestaat. Op die manier vertegenwoordigt Lokaal Brabant een breed electoraat en bent u er van verzekerd dat uw stem gehoord wordt. Dát is pas democratie: draagvlak creëren voordat er überhaupt een beslissing genomen wordt.

Recentelijk is door Lokaal Brabant een 10-puntenplan inzake de aanpak van de stikstofplannen gepresenteerd. Lokaal Brabant pleit er onder andere voor gemeten feiten te gebruiken in de besluitvorming, in plaats van modellen en berekeningen. Ze wilt meer rekening houden met de provinciale prognose dat 30% van de agrariërs de komende jaren toch al gaat stoppen. Zorgen dat álle economische activiteiten gaan bijdragen aan de stikstofreductie en ervoor waken dat de voedselvoorziening in Nederland niet in gevaar komt. Ook pleit zij ervoor de sociale cohesie op het platteland te behouden en het gezonde boerenverstand te gebruiken. Het terugbrengen van het gezonde (boeren)verstand is één van mijn grootste drijfveren. We moeten af van het soort ‘bureaupolitiek’ dat dit land van de ene crisis in de andere stort.