Harold van den Broek

Gemeente Maashorst

Mijn naam is Harold van den Broek, ik ben 56 jaar en een geboren en getogen Rekenaar,
een echte gewortelde Brabantse jongen. Inmiddels 31 jaar getrouwd en ik woon samen met Diana en onze 3 dochters in het Brabantse dorp Reek.

Sinds 3 januari van dit jaar ben ik namens de nieuwe opgerichte (april-2021) lokale politieke partij ‘Voor de Dorpen’, wethouder in de gemeente Maashorst met in mijn portefeuille; dienstverlening, participatiebeleid, sport cultuur en erfgoed, maatschappelijk vastgoed en mobiliteit, verkeer en vervoer. De nieuwe gemeente Maashorst is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Landerd en Uden, bestaande uit de 6 kernen, Odiliapeel, Volkel, Uden, Zeeland, Schaijk en Reek. De gemeente Maashorst telt iets meer dan 58.000 inwoners

Tot eind 2021 was ik project manager in de logistiek en ruim 12 jaar raadslid namens onze dorpenpartij RPP (Reekse Politieke Partij) in de voormalige gemeente Landerd, waarvan ruim 6 jaar als fractievoorzitter.

Na de provinciale verkiezingen van 2019 heb ik tot eind 2021, tevens zitting gehad voor Lokaal Brabant in de Provinciale Staten van Noord Brabant, eerst als burgerlid en in juni 2020, toen Lokaal Brabant in de coalitie toetrad, als Statenlid en fractievoorzitter van Lokaal Brabant.

Mijn drijfveren zowel lokaal als provinciaal waren en zijn het stimuleren van de leefbaarheid, het realiseren van toekomstbestendige voorzieningen in elke dorp en wijk met behoud van de eigen identiteit. Het bevorderen van de vitaliteit van onze inwoners, met een kwalitatieve en duurzame (leef)omgeving, op basis van realisme, feiten en bovenal met een menselijke maat.

Dit zijn waarden waar Lokaal Brabant voor staat en waar je op mag rekenen. Als jij dit ook belangrijk vindt: stem dan tijdens de provinciale verkiezingen van maart 2023 op Lokaal Brabant.