Anton Müllenberg

Gemeente Bergen op Zoom

Mijn naam is Anton Mullenberg, fractie assistent Bergse Sociaal Democraten – BSD gemeente Bergen op Zoom.

Ik ben geboren en getogen in Bergen op Zoom, een Brabander met trots en zelfreflectie. Inmiddels ben ik 2 jaar actief met uiteenlopende punten: burgerparticipatie, vrijwilligers, jongeren en vervuiling/afvaldumping. Het zijn aandachtspunten die het provinciale niveau moeten bevorderen en borgen om slagen te maken richting de toekomst.

Mijn ervaring als verpakkingsdeskundige (Lean Six Sigma coördinator) heeft mij gevormd om altijd terug naar de basis te gaan, aanpakken aan de bron om draagvlak te creëren bij gemeenteraad en B&W.

Waarom beschikbaar kandidaat voor Lokaal Brabant, omdat Lokaal Brabant de taal spreekt van alle provincies en bestuurlijk verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Mijn politieke motivatie is opkomen voor de belangen van jongeren. Ik vind dat al die jongens en meisjes die nu opgroeien dezelfde kansen moeten krijgen en vrijheid moeten voelen om net zoals ik zichzelf te zijn.

De gemeente is er niet voor de provincie, zoals de Brabanders dat ook niet zijn. Lokaal Brabant is er voor de gemeente en voor de Brabanders. Brabant wordt namelijk niet gemaakt in het provinciehuis. Brabant wordt gemaakt in straten, buurtschappen, dorpen wijken en steden waar lokaal Brabant dienstbaar is aan de gemeente.

Mijn Quote: Politiek is niet constant naar de windhaan op het dak kijken, maar de eigen overtuigingen uitvoeren.

Stem maart 2023 lokaal Brabant

Stem Anton mullenberg de Provinciale Staten in.