Landbouw

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Landbouw

Noord-Brabant is van oudsher een provincie met veel landbouw en veeteelt. Schaalvergroting of -verkleining in de vee-industrie is volgens Lokaal Brabant geen doel op zich. Van veel groter belang zijn het verbeteren van dierenwelzijn, het waarborgen van de volksgezondheid en leefbaarheid en het economisch voortbestaan van de bedrijven. De discussie moet daarom niet over vierkante meters gaan, maar over de onderliggende feiten en zorgen. Lokaal Brabant streeft ernaar dat boerenbedrijven kunnen blijven bestaan zonder dat schaalvergroting een noodzaak is om financieel te overleven. Indien schaalvergroting in dit geval een noodzaak is, dan mag dat alleen plaatsvinden met maatwerk. Vestiging van nieuwe bedrijven en/of schaalvergroting van bestaande bedrijven mag en kan natuurlijk alleen binnen de geldende, wettelijke kaders, maar wel met maatwerk.