Wie ben ik?
Wil van Pinxteren, getrouwd met Mechie van Pinxteren, 3 kinderen en als raadslid actief voor de VVD sinds 2002 in de gemeenteraad van de gemeente Haaren, dit tot eind 2015. Daarna ben ik in die gemeenteraad tot april 2018 als eenpitter, zelfstandig verder gegaan al Lokaal Liberaal Haaren onder de vlag van Lokaal Brabant. Tot eind 2002 ben ik 8 jaar als Statenlid in Provinciale Staten voor de VVD actief geweest en al vanaf 1978 actief in politiek binnen de gemeente Haaren. Geboren en getogen in ons mooie Haaren op “de Hei” nabij de rijksweg Tilburg-den Bosch. (N65)

Ooit mijn werkend bestaan begonnen als boomkwekerknechtje bij André van Kempen. Nu ben ik directeur bij Rijn IJssel in Arnhem waar ik leiding geef aan de opleidingen Economie en Uiterlijke verzorging. Met circa 2300 studenten, voornamelijk jongere studenten tot 25 jaar. Het middelbaar beroepsonderwijs verzorgen wij samen met circa 175 collega’s binnen het Rijn IJssel in Arnhem.

Trots op Haaren, trots op Brabant !
Dagelijks geniet ik van hoe jongeren binnen onze opleidingen met heel veel passie, met hun toekomstverwachtingen en plannen enthousiast bezig zijn hun dromen en hun toekomst vorm en inhoud te geven. En daarmee geven zij tevens vorm aan onze toekomst.
Dat is iets waar ik trots op kan zijn en blij van kan worden om daar bij te mogen horen. En dat is zeker niet alleen bij het ROC maar zeker ook hier in Brabant. Brabanders inspireren mij, of ze nu jong zijn of oud.

Terug op de thuisbasis hier in Haaren, de tuin van Brabant, een kleine plaats centraal in Brabant gelegen zijn er vele dingen waar ik met genoegen naar kijk, dat we die hebben en weten te realiseren. Ik denk daarbij aan design festival Eindhoven, Indoor Brabant, onze innovatieve Landbouw, onze onderwijsinstellingen, onze Brabantse gilden , onze mantelzorgers, onze kampioenen, onze Efteling, onze vele culturele en andere activiteiten en zo kan ik nog vele dingen opnoemen. Maar ook denk ik aan ondernemend Brabant van de ZZP-er tot aan de grote partijen zoals ASML en VDL en alles wat daar weer tussen zit. Maar ook denk ik aan onze buurtschappen kleine kernen en dorpen daar waar het fundament onder de leefbaarheid onder druk staat en een duwtje in de rug verdiend. Ook dat is Brabant. Leefbaarheid iets wat niets te maken heeft met schaal of omvang etc. Nee, dat kan alleen met en door vele vrijwilligers en enthousiaste mensen die hier belangeloos hun schouders onder zetten. Als de leefbaarheid onder druk komt te staan voel je dit het eerst in die kleine gemeenschappen. En dan denk ik meteen ook aan de buurten en wijken in steden naast de al eerder genoemde buurtschappen, kleine kernen en dorpen.

Wat mij boeit?
Vooral in het weekend geniet ik van ons mooie plekje “De Belvert” aan de Belversestraat in Haaren. Een buurtschap waar het oude “Nabuurschap” bestaat en een ongeschreven regel is en waar we elkaar weten te vinden als het nodig is. Een plek met veel natuur en schitterende vergezichten. Waar ’s avonds nog de kerkuil, steenuil en de bosuil nog hun ronde doen.
Als inwoner van Brabant en lijsttrekker van Lokaal Brabant geef ik richting aan.

Vanuit de politiek wil ik er zijn voor u, dicht bij de basis van onze democratie, daar waar het gebeurd. Dus niet alleen besturen op hoofdlijnen, abstract, zonder wortels maar midden in onze samenleving. Samen met de inwoners, gemeenten en regio’s doen wat goed is voor u en waar u behoefte aan hebt.

Ik wil vanuit Lokaal Brabant kennis nemen van uw dromen, wensen en problemen en deze samen met de politiek in Brabant Haaren proberen te vertalen naar werkbare oplossingen. Wij als politieke vertegenwoordigers worden door u, voor u gekozen. En dit laatste mogen we nooit vergeten. Ik wil er samen met alle mensen van Lokaal Brabant zijn voor u en velen hebben ons in de loop der tijd al weten te vinden. Samen maken we de toekomst.
Ik ga op voor een mooie nieuwe bestuursperiode in Provinciale Staten van Brabant, ik reken op uw lokale stem en steun.

Volg Wil op Twitter en facebook!

Hallo,
Mijn naam is Martin van Dijk, 54 jaar en ik woon in Woudrichem. Een stadje in de nieuwe gemeente Altena aan de noordgrens van ons mooie Brabant. De plek waar ik ben opgegroeid en na omzwervingen weer ben neergestreken. De afgelopen 10 jaar heb ik me ingezet voor de politiek in toen nog de gemeente Woudrichem. Met veel enthousiasme, interesse en drive werkte ik vooral aan de zachte dossiers: sociaal domein, onderwijs, cultuur, leefbaarheid en participatie. Vanuit deze betrokkenheid voor de gemeentelijke context ben ik bijna 7 jaar geleden samen met een partner een adviesbureau voor de lokale overheid begonnen. Dit om de organisaties verder te helpen.
Ik ben een groot voorstander van actief betrekken van inwoners en ondernemers waar het gaat om visie en beleidsvorming. Maximale participatie dus! Bij de inwoners en ondernemers zit immers veel kennis en kunde op vele terreinen en waar het gaat om hun leefomgeving hebben ze vaak een goed beeld van wat wel en niet haalbaar dan wel wenselijk is. Ik geloof in die kracht en vind dat de overheid op ieder niveau die maximaal moet gebruiken. Daarbij kunnen we ze politiek een stem geven door de lokale partijen, die steeds meer in hun positie hebben verworven in de gemeentelijke politiek.
De laatste jaren ben ik me bewust geworden dat onze leefomgeving niet alleen een gemeentelijk ding is, maar dat op onderdelen de provincie ook medebepalend is. Als lokale politicus was het moeilijk om de link naar de provinciale staten te leggen. Laat staan invloed te hebben of vroegtijdig geïnformeerd te worden over ontwikkelingen en plannen. Dat hadden de landelijke partijen beter voor elkaar.
Dit heeft me er toe aangezet me kandidaat te stellen voor de provinciale staten. Ik vind dat we als lokale partijen ook goed vertegenwoordigd moeten zijn in de provinciale staten en zo de directe link te leggen tussen de provincie en de inwoners/ondernemers. Daarbij zie ik een belangrijke rol voor mijzelf om kennis en informatie te brengen en te halen bij de lokale partijen in met name West-Brabant.
Ik heb veel zin om deze nieuwe uitdaging op te pakken en me daar de komende jaren hard voor te maken! Ik roep iedereen op om te gaan stemmen en als u ook vindt dat de lokale stem gehoord moet worden, is er maar 1 passende partij: Lokaal Brabant.

Martin van Dijk, nummer 2 lijst Lokaal Brabant.

Harold van den Broek,

Ben 53 jaar en een geboren en getogen Rekenaar, een echt gewortelde Brabantse jongen. Inmiddels 27 jaar getrouwd en woon samen met Diana en onze 3 dochters in het Brabantse dorp Reek. In het dagelijks leven werkzaam als project manager in de logistiek.

In de afgelopen 25 jaar heb ik veel voorzieningen uit ons dorp zien vertrekken, en deze zorgelijke trend zag ik ook in veel andere dorpen in mijn omgeving.
Vooral door mijn kinderen werd ik er steeds vaker op gewezen, dat niet alleen de kerk leeg liep maar ook de basisschool, het openbaar vervoer, de sportverenigingen en de middenstand. Vergrijzing en krimp, was het antwoord, als ik vroeg wat de oorzaak hier van was.

En als ik vroeg “Wat gaan we er aan doen?, dan kreeg ik daar geen antwoord op.

De behoefte om hier iets mee te doen, is 9 jaar geleden de reden geweest, om mij te gaan inzetten voor de lokale Reekse Politieke Partij (RPP) in de gemeente Landerd.
Het tegen gaan van krimp en een gezonde leefomgeving waren daarbij voor mij grote drijfveren.
Het stimuleren van de leefbaarheid, het realiseren van toekomstbestendige voorzieningen waren en zijn de uitdagingen.

Investeren niet alleen met geld maar ook met aandacht in de mensen die er willen blijven en komen wonen, zowel jongeren als ouderen. Mensen motiveren en activeren om initiatieven te ontplooien en te realiseren, dienstbaar opstellen aan de gemeenschap is waar ik voor sta.
Het is van groot belang dat Brabant gaat investeren in de leefbaarheid van haar dorps- en wijkgemeenschappen, zij ademen het echte Brabantse cultuur.

Lokaal Brabant zet zich in voor het delegeren van zeggenschap, taken en verantwoordelijkheden, want iedereen moet mee kunnen doen.

Lokaal Brabant is voortdurend op zoek naar de kleinschaligheid en de menselijke maat.

“Kom maar achterom” klinkt niet alleen Brabants maar staat ook gelijk aan vertrouwd en gemoedelijk want, bij ons is iedereen welkom en voelen we ons thuis.

Daarom heb ik JA gezegd tegen Lokaal Brabant toen ze mij vroegen of ik mij kandidaat wilde stellen voor de Provinciale Verkiezingen.

Ga 20 maart stemmen en laat zien dat Lokaal Brabant kan rekenen op uw stem, want uw stem is ons geluid.

Harold van den Broek nummer 3 lijst Lokaal Brabant

Thomas van Hulsel

Geboren en getogen Westerhovenaar, dat ben ik; Thomas van Hulsel. Samen met mijn vrouw en onze vier kinderen (waarvan nog twee thuiswonend zijn) woon ik in de mooiste kern van de gemeente Bergeijk.

In 1982, voor de gemeenteraadsverkiezingen, van (het toen nog zelfstandige) Westerhoven, werd een nieuwe lokale partij opgericht en werd mij gevraagd om mee te doen. Vanaf die tijd heeft het politieke virus mij te pakken en niet meer los gelaten. Via commissies en vanaf 1994 in de raad heb ik mijn steentje bijgedragen aan het bestuur van de gemeente Westerhoven.

Voor de herindeling van 1997, werden initiatieven ontwikkeld om de lokale partijen uit de verschillende kernen samen te brengen. Dat heeft geresulteerd in een lokale partij waarvoor ik in de gemeenteraad kwam van de nieuwe gemeente Bergeijk. Tot 2014 was ik raadslid en heb ik daarin diverse functies/portefeuilles gehad (maatschappelijke zaken, RO, fractievoorzitter, lijsttrekker).

Na de verkiezingen van 2014 kwamen wij in de coalitie en werd ik wethouder namens onze partij. Helaas werd die coalitie niet verlengd na de verkiezingen van 2018. En dus kwam er een einde aan mijn wethouderschap. Voor de raadszetels hadden we uitstekende kandidaten die voor wat nieuwe impulsen gaan zorgen.

Naast mijn politieke hobby ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Als docent wiskunde/informatica was ik verbonden aan een middelbare school in Oss. Dat heb ik 25 jaar met veel plezier gedaan. De laatste jaren voor mijn wethouderschap was ik werkzaam op het hoofdbureau van die onderwijsorganisatie. Op de afdeling automatisering was ik vraagbaak voor allerlei problemen die de scholen ondervonden met softwarepakketten.

Korte tijd na mijn afscheid als wethouder kwam de vraag van Lokaal Brabant naar kandidaten voor de verkiezingen van provinciale staten. Als echte lokalo vond en vind ik dat de meest logische keuze om verder te gaan in de politiek. Na 25 jaar gemeentelijk bestuur lijkt het mij een leuke uitdaging om me te gaan bemoeien met het provinciale bestuur.
Bovendien wordt het de hoogste tijd dat de grootste politieke groepering in Nederland een stem krijgt in de provincie en de kamer.

Januari 2019

Hoi,
Ik ben Jeanne van Eert- van de Ven en woon in Venhorst. Ik ben een energieke, creatieve geest die out of the box kan denken en dit gelijktijdig combineert met een portie gezond verstand. Ik benader maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken waarbij ik de gemeenschappelijke waarden zoek en deze probeer te verbinden. Ik word warm en zet me in voor initiatieven en onderwerpen die de leefbaarheid versterken zoals laagdrempelige zorg- welzijnsvoorzieningen en voor iedereen een gezonde woon-leefomgeving. Ik heb respect voor mensen. Denken ze anders dan ik, dan prikkelt dat mijn nieuwsgierigheid. Ik streef naar gelijkwaardigheid en kan niet tegen onrechtvaardigheid. Wat voor de één geldt moet voor de ander ook gelden. Dat geldt ook voor bedrijven of sectoren. Vanuit dat oogpunt spreek ik de ander aan op hun burgerschap of maatschappelijke ondernemerschap. Ik ga er vanuit dat iedereen naar beste vermogen daaraan (al dan niet met hulp) kan en wil bij dragen. Daarnaast ga ik er van uit dat als je als burger of ondernemer inbreuk doet op de vrijheid van de ander zoals bv. inbreuk op leefgenot en je wilt dat dat jou wordt ge(ver)gund, je ook de inspannings-burgerplicht hebt om deze gevolgen voor de ander zo klein mogelijk te maken. Naast het inzetten voor de leefbaarheid zijn dit ook redenen waarom ik in de politiek ben gegaan. Ik ben kritisch op onnodige bureaucratische processen die belemmerd werken of maken dat niemand meer verantwoordelijkheid neemt of aanspreekbaar is. Mijn lijfspreuk: “Wie veel verantwoordelijkheid heeft, heeft ook veel te verantwoorden” ofwel “degene die verantwoordelijk is moet ook datgene faciliteren en regelen waardoor het ook werkt”.

Vanuit deze gedrevenheid ben ik inmiddels bijna 9 jaar gemeenteraadslid namens Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel in de gemeente Boekel en met name expertise opgebouwd op onderwerpen zorg- en welzijn, volksgezondheid, sport- en cultuur, ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid. Daarnaast heb ik meegewerkt aan het Brabantadvies over Q-koorts en ben ik als enige burger, naast alle vertegenwoordigde belangengroeperingen, lid van de klankbordgroep Veehouderij en gezondheid omwonenden. Mijn gedrevenheid wil ik ook inzetten voor alle inwoners van onze mooie provincie Noord- Brabant. Niet vanuit landelijke georiënteerde partijen die vast zitten aan vastgelegde partij principes, maar vanuit Lokaal Brabant die zich laat beïnvloeden wat er leeft in de lokale gemeenschappen vertegenwoordigd door de lokale partijen. Het is een mooie uitdaging om vanuit Lokaal Brabant de verschillende lokale vraagstukken, verwachtingen en behoeften te verbinden om tot een passend standpunt te komen. Polarisatie en radicale standpunten brengen ons allen niet verder. Het verkiezingsprogramma “Kom maar achterom” gaat uit van respect voor alles wat er is, vanuit realiteitszin dat niet alles kan blijven wat is en het ideaal dat we alleen samen verder kunnen komen als we het samen doen vanuit de “lokale-keukentafel”. Dus kom maar achterom!

Stem Lokaal Brabant # Jeanne van Eert- van de Ven #nr. 5

LinkedIn Jeanne

Elke dag is een cadeautje …….

Als klein meisje was ik vaak te vinden op de boerderij van mijn opa en oma in Handel. Urenlang kon ik vol verwondering in het buitengebied ronddwalen. Binnen vond ik voornamelijk de boeken in de studiekamer van mijn ooms intrigerend. De eenvoud van de natuur had mijn belangstelling en voor mij was deze duidelijk. De zon kwam op en ging weer onder. De seizoenen wisselden elkaar af. Alles had zijn plek en hield zichzelf in evenwicht.

Rond mijn 4 jaar ben ik ziek geworden en mijn stervensproces in mijn 8e levensjaar heb ik bewust meegemaakt. Schijnbaar heeft het leven toen voor mij gekozen. En dat het leven daarna niet altijd makkelijk was, dat zal ik niet ontkennen.

Toch heeft het een belangrijke basis gelegd voor de rest van mijn leven. Het is mijn persoonlijke gedrevenheid en passie die ervoor zorgt om door te gaan. En het verschil te maken voor een ander, omdat ik besef dat ieder mens een onderdeel en een product is van zijn of haar omgeving.

Ooit begonnen bij de Koninklijke Landmacht, run ik nu samen met mijn man aan de rand van De Peel een melkveebedrijf. We zijn een samengesteld gezin met 5 kinderen die langzaam uitvliegen. Daarnaast drijf ik een onderneming onder de naam 100%HUMAN als (systeem)coach, therapeut en trainer op het gebied van leefstijl, welzijn en zingeving.

Alsof ik het niet al druk genoeg heb ben ik een trots fractielid van de Gemeenschapslijst en raadslid in de Gemeente Someren. Samen met de fractieleden en het bestuur van Lokaal Brabant hoop ik de frisse wind te zijn in de Provinciale Staten van Brabant. Om eruit te springen en ongewone dingen voor elkaar te krijgen gebaseerd op verantwoording en respect voor mens, dier en natuur.

Ik geloof in samenwerking, realisme en haalbaarheid. En ik wens zittende en toekomstige politici veel wijsheid. De hoop uitsprekend dat de huidige politiek niet gaat degraderen tot een “nulsomspel” waarbij er niets meer verdiend of geleerd wordt. Dat het alleen nog maar gaat om wie er heeft ‘”gewonnen” of “verloren”.

Tot slot lieve mensen, ga stemmen 20 maart. Laat uw stem horen!

Hartelijke groeten,

Patricia Buis-Iven

WALTHER HOOSEMANS uit Oosterhout.

Walther Hoosemans, geboren in Alphen en Riel op 18 mei 1947.
40 jaar werkzaam geweest bij de politie en op 58 jarige leeftijd als politieofficier met pensioen gegaan.
Vanaf 1998 lid van de gemeenteraad van Oosterhout en de laatste 9 jaar tevens waarnemend raadsvoorzitter en fractievoorzitter van Gemeentebelangen (10 zetels )
Actief in het verenigingsleven in Dorst.
Voorzitter Stichting Midzomer Nachtfeest en Stichting Kermis (15 jaar) Voorzitter Organisatie Dorpskwis (15 jaar)
Voorzitter van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst (28 jaar)
Voorzitter G-voetbal van de KNVB (28 jaar)
Verder gedurende 25 jaar actief geweest als Sint Nicolaas tijdens de intocht in Dorst, tonprater gedurende vele jaren, actief als vrijwilliger bij het onderhoud van de dorpskern Dorst .
Dit jaar 50 jaar getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Wat brengt mij naar de Provinciale Politiek;
De lokale politiek versterken in de Staten van de Provincie Noord-Brabant, politiek vanuit de gemeenten richting de Provinciale en de Landelijke politiek, dicht bij de inwoners, gehoord en gezien worden, gemeentelijke en provinciale aspecten op de landelijke agenda krijgen.

Met vr.gr.
Walther Hoosemans

Oisterwijk.

Als je je niet kunt vinden in de manier waarop zaken in je leefomgeving momenteel
worden geregeld, dan kun je hierover mopperen en verder niets doen. Óf je kunt zelf
in actie komen en proberen om dingen te veranderen.
Om die reden ben ik lid geworden van Lokaal Brabant. Bij de aankomende
Provinciale Staten verkiezingen sta ik op plek 8 van de kieslijst voor deze Brabantse
partij. De afgelopen drie jaar heb ik als fractiemedewerker van Lokaal Brabant de
nodige kennis opgedaan over de werkwijze van Provinciale Staten.
In die periode heb ik in het Provinciehuis tientallen bezorgde burgers horen
inspreken over diverse onderwerpen. Vaak tevergeefs, omdat de coalitiepartijen
VVD, SP, PvdA en D66 hun standpunt al hadden bepaald en daar onder geen beding
van wilden afwijken.
Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen om agrarische sector versneld te
verduurzamen, waardoor een groot aantal Brabantse boeren nu in de problemen zit.
Of aan de voorgenomen samenvoeging van Nuenen bij Eindhoven, die Gedeputeerde
Annemarie Spierings ten koste van alles wilde doorzetten. En wat te denken van de
trillingen langs een aantal Brabantse spoorlijnen en de grote financiële tekorten bij
de omgevingsdiensten? Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik ben er van overtuigd dat het ook anders kan. Als Lokaal Brabant willen wij graag
de Brabantse gemeenten meer betrekken bij de besluiten die door de provincie
moeten worden genomen. Zij weten immers het beste wat er speelt in een gebied en
hoe eventuele problemen het beste kunnen worden opgelost.
Geen nieuwe problemen creëren, maar het oplossen van problemen faciliteren.
Samen bouwen aan een mooier Brabant. Dat is mijn ideaal. Als geboren en getogen,
trotse Brabander wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.
Gerben van den Broek

Graag stellen wij aan u voor onze nummer 9: Stephan Müskens uit Cuijk.

Mijn naam is Stephan Müskens, geboren in Groesbeek op 26 december 1964 en getrouwd met Ingrid van Boekel. Ik ben vader van drie kinderen, twee jongens en een meisje.

Tot 2013 was ik erg druk met het automatiseringsbedrijf waar ik eigenaar van was. Vanaf 2013 ben ik mij wat meer gaan interesseren in de lokale politiek en vanaf 2014 ben ik raadslid in de gemeente Cuijk. In deze mooie gemeente wil ik me graag inzetten om de leefbaarheid in de dorpen en kleinere kernen op peil te houden.

Ik heb gemerkt dat je hiervoor regelmatig “de provincie” nodig hebt en dat is de reden waarom wij ons als lokale partij hebben aangesloten bij Lokaal Brabant. Lokaal Brabant biedt ons een platform om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de provincie Brabant.

Met vriendelijke groet,
Stephan

Wijzig nooit een winnend team.

Simon de Hoon (onder de kenners Opa Simon)

Weer 65 jaar geleden geboren te Breda, gehuwd en opa van 7 geweldige kleinkinderen.

Ik ben trots te mogen zeggen dat ik 47,5 jaar werkzaam ben geweest voor firma Flowserve bv met als laatste functie van Senior Calculator. Een geweldig bedrijf dat nu gevestigd is in Etten-Leur.

Vanaf 1 Feb 2018 mag ik genieten, in alles wat ik zelf wil doen dus ook in de politiek !

Wat gaat de tijd toch snel.

Ook de jaren dat ik deel mocht uit gaan uitmaken van de fractie van het Algemeen Plaatselijk Belang te Etten-Leur zijn voorbij gevlogen. Een zeer leerzaam proces is dit geweest, waar ik mij met de tijd meer en meer thuis ben gaan voelen als raadslid. Dit in een gemeenteraad waar ik persoonlijk trots op ben.

Het APB heeft een team wat staat als een huis robuust is en betrouwbaar en niet te vergeten aanspreekbaar. De steun welke wij mogen ontvangen van het dagelijks bestuur en de samenwerking is geweldig te noemen. Kennis overdracht van zittende en voormalige raadsleden op basis van ervaring en vakmanschap maakt werken voor het APB zo mooi.

Uw belangen zijn onze belangen is een belofte die wij allemaal veel horen tijdens de verkiezingen, echter kan en moet ik onderstrepen dat het APB knokt en het ook daadwerkelijk voor de bewoners van Etten-Leur opneemt binnen maar ook buiten de gemeenteraad. Echter zal ook meer en meer gedaan dienen te worden voor het Midden-Klein-Bedrijf, en het aantrekken van werkgelegenheid naar onze gemeente. Dit moet beslist kunnen gebeuren door meer samenwerking met de deelgemeentes. Tevens moeten wij als gemeente nog meer faciliteren voor het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord. Dit alles noem ik daadkracht.

Mijn leerweg om samen nog sterker te worden en te blijven, wil ik graag met mijn hart en ziel voortzetten maar dan nu ook binnen de provincie voor de onafhankelijke partij “Lokaal Brabant”.

Dit alles in een Fractie die U als burger in Maart 2019 kunt samenstellen. Mag ik U vragen om de keuze op Lokaal Brabant te laten vallen, en als u het hokje gaat kleuren achter een van de namen op de lijst, bedenk dan dat het allemaal kanjers en doorzetters zijn met klasse. Leeftijd maakt dan niet uit dus ook 60+ niet nietwaar.

Ik persoonlijk sta voor : Herkenbaar en Aanspreekbaarheid, waarbij Eerst naar Burgers luisteren staat voordat er plannen worden gemaakt.

Zo nu tijd voor een uurtje fitness bij J&T te Etten-leur waar ik mijn dagelijkse spirit en energie op doe.

Met vriendelijk Groet

Simon de Hoon Etten-Leur