Jeugd

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Jeugd

Lokaal Brabant wil:

  • Het Brabantse bestuur moet meer aandacht besteden aan jongeren.
  • De provincie moet gemeenten ondersteunen in het voorkomen en verhelpen van psychische klachten bij jongeren.
  • Zorgen dat er voldoende woningen voor jongeren worden gebouwd.
  • Om jongeren meer te laten participeren in de Brabantse politiek is een jongerenparlement welkom.

De afgelopen jaren zijn voor Brabantse jongeren zwaar geweest en veel jongeren hebben het nog altijd moeilijk. Het coronavirus heeft het ‘’normale leven’’ van kinderen en jongvolwassenen volledig op zijn kop gezet.

Onderzoek van het RIVM maakt pijnlijk duidelijk wat de gevolgen van de coronasituatie zijn op studenten. Van de tienduizenden studenten die ondervraagd zijn, geeft meer dan de helft (51%) aan dat ze last hebben van psychische klachten. Daarnaast geeft 80% aan gevoelens van eenzaamheid te hebben ervaren tijdens de lockdowns. Ongeveer een kwart (26%) van de ondervraagden geeft zelfs aan liever dood geweest te zijn.

Lokaal Brabant vindt bovenstaande onderzoeksresultaten schrikbarend en ziet in dat de afgelopen tijd niet alleen voor studenten moeilijk was, maar ook voor de jeugd en ouderen. Ook na de coronapandemie (in hoeverre het ooit weg zal gaan) zal een te groot deel van de jongeren last blijven houden van psychische klachten. Social media en een groot verwachtingspatroon zijn voorbeelden van factoren die mentale klachten kunnen versterken. Ook de hoge inflatie en het woningtekort van dit moment zijn problemen die juist jongeren raken.

Lokaal Brabant gaat voor de toekomst. We vinden dat er vanuit het provinciehuis meer aandacht moet zijn onze Brabantse jongeren. Gemeenten moeten, waar nodig, ondersteund worden door de provincie in het helpen van jongeren met adequate zorg.

Daarnaast moet Brabant niet alleen voor jongeren bestuurd worden, maar ook mét en dóór jongeren. In Brabant wonen en leven zo’n 700.000 mensen onder de 26 jaar, maar deze groep wordt nauwelijks vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. Lokaal Brabant vindt dat er meer initiatieven getoond moeten worden om jongeren meer te laten participeren.

Een Brabants jongerenparlement is hiervoor een mogelijkheid. Dit parlement zal wel  een afspiegeling moeten zijn van de Brabantse jeugd. Daarnaast moeten PS en GS dit parlement serieus nemen in hun beleidsoverwegingen.