Economie en vervoer

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Economie en Vervoer

Ondernemingen zijn de motor van de Brabantse economie. Het midden- en kleinbedrijf is hierin een heel belangrijke component. Bereikbaarheid van bedrijven en ondersteuning van ondernemers zijn van groot belang voor ondernemingen van ieder formaat. Vestiging, uitbreiding en het starten van een bedrijf leveren een positieve bijdrage aan de economie. Daarom wil Lokaal Brabant dat de provincie startende ondernemers bijstaat en ook bestaande ondernemingen ondersteunt bij uitbreiding of nieuwe vestiging. Deze hulp kan zowel ambtelijk als financieel zijn, bijvoorbeeld via het meehelpen bij het aanvragen van een vergunning of een lening. Zowel voor startende als uitbreidende bedrijven geldt dat zij alleen op steun van de provincie kunnen rekenen, als zij milieuvriendelijk(er) en duurzaam gaan ondernemen.

Om de economie van Brabant verder te stimuleren, is het goed om nationaal en internationaal meer bekendheid aan de mogelijkheden binnen de provincie te geven. Noord-Brabant is een aantrekkelijke provincie qua infrastructuur, ruimte en logistiek. Daarnaast is het prettig recreëren en wonen in onze provincie. Meer bekendheid voor de provincie in het buitenland kan leiden tot vestiging van nieuwe bedrijven, meer toerisme en een sterkere (kennis)economie. De lobbyist in Brussel kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar deze moet wel aanspreekbaar zijn voor alle Brabantse gemeenten die op Europees vlak willen opereren.

Eindhoven Airport is een belangrijke schakel in de economie van Noord-Brabant en vooral van de regio Eindhoven. Groei van de luchthaven is daarom van belang voor versterking van de Brabantse economie. Lokaal Brabant steunt dan ook uitbreiding van het aantal vluchten vanaf deze luchthaven. Ook Breda Airport (Seppe) en andere regionale vliegvelden die zich richten op zakelijke vluchten, reclamevluchten en helikoptervluchten kunnen een positieve invloed hebben op het Brabantse zakelijk leven.

Lokaal Brabant vindt dat de politiek bij de beslissing om de Ruit rond Eindhoven te sluiten, goed moet luisteren naar de bezwaren van de inwoners en het standpunt van de omliggende gemeenten maatgevend moeten zijn. Lokaal Brabant vindt ook dat bij deze discussie moet worden gekeken naar de mogelijkheid om bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Het openbaar vervoer kan immers een goed alternatief voor de auto zijn. Hiervoor moet de provincie echter investeren in het behoud van minder rendabele buslijnen. Wel vindt Lokaal Brabant dat de frequentie van deze bussen tegen het licht moet worden gehouden. Het omzetten ervan naar een buurtbusvoorziening die voldoende bereikbaarheid oplevert, is eveneens een mogelijkheid.