Cultuur en Sport

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Cultuur en Sport

Lokaal Brabant wil:

  • Naast reguliere sport ook oog blijven houden voor inclusief sporten.
  • Oprichting van een fonds voor vrijwilligerswerk om verenigingen te ondersteunen vrijwilligers te werven en behouden.
  • Ruimhartige subsidie voor sport en cultuur.
  • Blijven bewegen is voor eenieder de beste remedie tegen een groot aantal gezondheidsvraagstukken.
  • Lokaal Brabant vindt dat topsport belangrijk is voor Brabant en stimulerend werkt om de
    breedtesport te bevorderen.
  • Wij willen meewerken aan oplossingen om de stijgende energiekosten voor sportverenigingen en culturele instellingen en activiteiten binnen de perken te houden.

Cultuur en sport zijn een wezenlijk onderdeel van het leven van de Brabanders. Deze zaken moeten daarom bereikbaar zijn voor alle inwoners. Daarom vindt Lokaal Brabant subsidies voor lokale cultuur erg belangrijk. In de basis dient een grote culturele instelling of evenement na een aanloopperiode ‘ondernemer’ te zijn en zijn eigen broek op te houden en dus minder afhankelijk te zijn van subsidies. Lokaal Brabant vindt cultuureducatie voor jongeren belangrijk en is van mening dat dit in het onderwijspakket moet blijven. Topsportevenementen zijn niet alleen een stimulans voor het toerisme en dus de economie, maar sporen inwoners ook aan tot sporten en dus een gezondere leefstijl en betere gezondheid. Lokaal Brabant is dan ook van mening dat topsportevenementen op ambtelijke en financiële ondersteuning van de provincie moeten kunnen rekenen. Daarnaast vindt Lokaal Brabant het belangrijk dat ook de breedtesport in de
provincie wordt ondersteund. Deelnemen aan sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.