Schriftelijke vragen over megastallen in Asten-Someren

Lokaal Brabant heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van twee nieuwe megastallen aan de rand van het dorp in Asten-Heusden. ‘De afgelopen periode kwamen er diverse berichten van verontruste burgers bij ons binnen, die zich ernstig zorgen maken over de gevolgen van de leefbaarheid in het dorp’, zegt Wil van Pinxteren. ‘Het gaat om een bedrijf met 1.150 melkkoeien en een bedrijf met 1.344 melkkoeien. Daarom hebben we de provincie onder andere gevraagd of zij bekend is met deze ontwikkelingen en of zij vindt het niet vreemd vindt dat deze ontwikkelingen in huidige tijd van forse discussies over ammoniakuitstoot en zoönose vanuit melkveestallen toch worden doorgezet.’

Bekijk hieronder de vragen die zijn gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen over komst megastallen in Asten-Heusden

 

Schriftelijke vragen over natuur rond Huize Vredelust in Tilburg

De fractie van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de natuur rond Huize Vredelust in Tilburg. In 2019 heeft een projectontwikkelaar in de nabije omgeving van dit stuk kwetsbare natuur tientallen oude bomen illegaal gekapt. De gemeente Tilburg geeft aan dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag heeft als het gaat om de kap van bomen in het buitengebied. Door schriftelijke vragen te stellen wil Lokaal Brabant te weten komen wie er bevoegd gezag heeft in dit geval en wat er gaat gebeuren om de illegale bomenkap te compenseren en de bijzondere natuurwaarden in het gebied te beschermen. Bekijk de vragen via onderstaande link:

Schriftelijke vragen Huize Vredelust Tilburg

Statenvergadering 20 maart 2020 vervalt

De plenaire vergadering van Provinciale Staten op 20 maart 2020 vervalt vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In de ochtend staan nog een aantal themabijeenkomsten gepland. Op korte termijn wordt bepaald of deze in aangepaste vorm doorgaan of ook komen te vervallen.

Statement Lokaal Brabant

In de Brabantse kranten van donderdag 5 maart 2020 staat een interview met Jan Heijman, één van de oprichters van Lokaal Brabant. Hij is echter al sinds eind 2018 geen lid meer van Lokaal Brabant.

Wij hechten er daarom waarde aan om te vermelden dat de uitspraken in dit verhaal op persoonlijke titel door Jan Heijman zijn gedaan.

Bestuur Lokaal Brabant

Lokaal Brabant sluit aan bij coalitievorming Noord-Brabant

Lokaal Brabant is de vierde politieke partij in de gesprekken over de coalitievorming in Noord-Brabant. VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen.

Christophe van der Maat (VVD): “Goed dat Lokaal Brabant meedoet. Ze staan dicht bij de ideeën van VVD, Forum voor Democratie en CDA voor de toekomst van Brabant. We vinden het belangrijk dat naast gezond verstand, realisme en balans ook het lokale karakter van onze provincie goed geborgd is in een nieuwe coalitie. Daar zit precies de kracht van Lokaal Brabant. Het is fijn dat we daar samen gebruik van kunnen maken.” Van der Maat vervolgt: “Graag geven we ook een vervolg aan de gesprekken met 50PLUS, Christen Unie-SGP en andere partijen. Dat past bij de nieuwe en open manier van samenwerken die wij willen met alle partijen in Provinciale Staten. Op deze wijze maken we daar een mooie start mee.”

Gespreksleider Alfred Arbouw: “De stap naar gesprekken met partijen die samen een meerderheid hebben in Provinciale Staten is een belangrijke. Goed dat we nu verder kunnen werken naar een akkoord op hoofdlijnen.”

Vertrouwen
Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Wij nemen graag verantwoordelijkheid voor het besturen van Brabant. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Daarbij staan wij als lokale partij dicht bij de Brabanders. Dat gaan we zeker inbrengen. Dat willen de andere partijen ook graag. We gaan met vertrouwen de gesprekken in.”

De gesprekken om te komen tot een nieuw akkoord worden nu vervolgd met de vier partijen. Gespreksleider Alfred Arbouw gaat vanaf nu als formateur aan de slag met het formeren van een coalitie met deze vier partijen en het maken van een hoofdlijnenakkoord.

Training ‘Spreken in het openbaar’ in Bernheze

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen houdt op 4 april in Nistelrode een training ‘Spreken in het openbaar’.

In de politiek spreek je regelmatig een groep toe. Tijdens een ledenvergadering, bijeenkomst of een debat. Hoe houd je een goed betoog, waarbij de toehoorders het juiste onthouden en je er zelf ook plezier in hebt?

In deze training krijgen deelnemers tips en oefeningen, zodat zij met meer vertrouwen in het openbaar spreken. De training duurt 2,5 tot 3 uur en er kunnen maximaal 15 mensen aan de training deelnemen.

Aanmelden via deze link: https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/training/spreken-in-het-openbaar/

 

Goede informatiebijeenkomst VKP over herindeling

Op initiatief van de Vier Kernen Partij uit Mill & Sint Hubert is op 27 februari een openbare informatiebijeenkomst gehouden over de toekomstige herindeling van deze bij deze gemeente bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Tijdens deze bijeenkomst schetste Sjors van Kempen van de Vier Kernen Partij allereerst hoe dit herindelingsproces er in de komende tijd gaat uitzien. Daarna vertelde statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant over de lessons learned bij de opsplitsing van de gemeente Haaren, waar hij in die tijd actief was als gemeenteraadslid.

Harold van den Broek, gemeenteraadslid voor de Reekse Politieke Partij in Landerd en burgerlid voor Lokaal Brabant in Provinciale Staten, vertelde tot slot over de gang van zaken en werkwijze die momenteel wordt gehanteerd bij de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst.

Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen, waar ook volop gebruik van werd gemaakt.

 

Aspergeteler in gesprek met provincie over biomassakachel

Biologisch aspergekweker Erik Verhoeven uit Cromvoirt schafte in 2016 een biomassakachel van 150.000 euro aan. Doordat hij zijn asperges CO2-neutraal ging verwarmen, kreeg hij zelfs 40.000 euro subsidie vanuit Europa. Maar omdat de biomassakachel stikstofuitstoot, mag hij deze nu niet meer gebruiken.

‘Wij werken sinds 1990 met een verwarmingssysteem onder de aspergeplantjes. In februari zetten wij de kachel aan, waardoor wij in maart en april al kunnen gaan oogsten’, vertelt Erik Verhoeven. ‘In eerste instantie gebruikten wij hiervoor een gaskachel. Maar omdat wij CO2-neutraal wilden produceren, hebben wij hiervoor in 2016 een nieuwe biomassakachel aangeschaft. Helaas hebben wij deze kachel maar zes weken kunnen gebruiken. Want het perceel van 1 hectare grenst aan een afwateringskanaal met aan beide zijde van het water een begroeiingszone die is benoemd tot Natura 2000 gebied. Omdat de biomassakachel ongeveer 55 kilogram stikstof per jaar uitstoot, is onze vergunning door de rechter vernietigd.’

Lokaal Brabant stelde hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, waarna de provincie heeft beloofd om contact op te nemen met de aspergekweker om te kijken of er tot een oplossing kan worden gekomen.

Profielschets nieuwe Commissaris van de Koning

Nu Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft aangegeven dat hij zijn functie gaat neerleggen, moet de Provincie Noord-Brabant op zoek naar een opvolger

Een van de eerste stappen in het traject is het opstellen van een profielschets. Deze wordt op 6 april vastgesteld in de Provinciale Staten van Brabant. Voor het zover is, mogen Brabanders mede bepalen hoe deze profielschets er volgens hen moet uitzien.

Burgers van Brabant en leden van Lokaal Brabant die hier input voor willen aanleveren, kunnen deze tot 1 maart sturen naar wvpinxteren@psbrabant.nl

VKP houdt bijeenkomst in Sint-Hubert

‘Lokaal samen sterk in het Land van Cuijk’. Dat is thema van de openbare bijeenkomst die de Vier Kernen Partij (VKP) op 27 februari vanaf 20.00 uur gaat houden in De Jachthoorn in Sint-Hubert.  Doel van de bijeenkomst is om inwoners van Mill en Sint Hubert zoveel als mogelijk mee te nemen in het herindelingsproces dat deze gemeente in de komende jaren gaat doorlopen in de aanloop naar de fusie tot één gemeente Land van Cuijk. Namens Lokaal Brabant zullen ook burgerlid Harold van den Broek (Reek) en Statenlid Wil van Pinxteren (Haaren) op deze avond aanwezig zijn. Harold zal meer vertellen over de gang van zaken rond de herindeling van de gemeente Landerd bij de gemeente Uden, terwijl Wil uitleg gaat geven over het verloop van de opsplitsing van de gemeente Haaren.