Brabantse partijen stellen vragen over afsluiting brug Grave voor zwaar verkeer

Op initiatief van Lokaal Brabant hebben zeven Brabantse partijen in Provinciale Staten gezamenlijk vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de afsluiting van de John S. Thompsonbrug bij Grave voor verkeer zwaarder dan 10 ton.

‘We hebben geen vragen over het besluit van Rijkswaterstaat en begrijpen ook het besluit van busonderneming Arriva, om per 29 juli de lijndienst 99 (Nijmegen – Uden) niet meer met zware bussen over de brug van Grave te laten rijden’, vertelt Harold van den Broek, Statenlid voor Lokaal Brabant. ‘Waar we vragen bij hebben is dat als gevolg hiervan busonderneming Arriva per 29 juli heeft besloten haar dienstregeling voor lijn 99 Uden – Nijmegen om te leiden via de A50, waardoor diverse haltes in meerdere gemeenten komen te vervallen. Bovendien wordt er geen enkel reëel alternatief geboden aan de inwoners om gebruik te kunnen maken van het OV. Arriva zegt in een persbericht dat de dienstregeling van lijn 99, in totaal 5 minuten langer wordt via de A50. Maar het bedrijf vergeet dat de inwoners (waaronder studenten) vanuit Gassel, Grave, Velp, Reek en Schaijk, 1 uur of langer extra reistijd per dag nodig hebben om bij de dichtstbijzijnde halte te komen.’

Van den Broek is ook niet blij met de omleidingen die zijn getroffen voor landbouwvoertuigen. ‘Deze worden vanaf ’s-Hertogenbosch richting Nijmegen omgeleid via het centrum van Reek en de Maasdijk. Dit laatste heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid in het dorp. Honderden fietsers en wandelaars (veelal toeristen vanuit de Maashorst en Brabants Landschap Keent en omgeving) worden direct geconfronteerd met zware landbouwvoertuigen op wegen die hiervoor niet zijn ingericht. Daarnaast zal dit in september, als de basisscholen en middelbare scholen opengaan, tot gevaarlijke situaties leiden voor de honderden fietsende scholieren en studenten.’ 

Naast Lokaal Brabant hebben ook CDA, Forum voor Democratie, SP, PVV, 50 Plus en Partij voor de Dieren de schriftelijke vragen mede ingediend.  (Foto: Rijkswaterstaat, J. van Houdt

Bekijk hieronder de vragen die zijn ingediend:

Schriftelijke vragen afsluiting zwaar verkeer brug Grave DEF

Lokaal Brabant feliciteert Ina Adema

Provinciale Staten (PS) hebben Ina Adema voorgedragen voor de functie van commissaris van de Koning. De bedoeling is dat zij op 2 oktober aan de slag gaat als commissaris in Brabant. Op dit moment is zij burgemeester van de gemeente Lelystad.

Adema begon haar politieke loopbaan in Deventer als raadslid. In diezelfde gemeente was zij ruim zeven jaar wethouder. Van maart 2009 tot en met september 2016 was zij burgemeester van Veghel.

Zij volgt de huidige commissaris Wim van de Donk op. Deze heeft een benoeming tot Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University aanvaard.

Lokaal Brabant feliciteert Ina Adema met haar benoeming en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

Motie Lokaal Brabant aangenomen

Tijdens de Statendag op 3 juli dienden de fracties Lokaal Brabant en 50 Plus met succes een motie in om te voorkomen dat de herverdeling van het gemeentefonds Brabantse gemeenten extra hard gaat treffen.

De motie Herverdeling Gemeentefonds is met een soortgelijke strekking ook aangenomen in een groot aantal Brabantse gemeenten.

Bekijk hieronder de aangenomen motie:

Motie herverdeling gemeentefonds aangenomen

 

Peter Bons treedt toe tot bestuur Lokaal Brabant

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Brabant op 13 juli is Peter Bons toegetreden tot het bestuur van de partij. Peter gaat de functie van secretaris vervullen. Hij heeft een mooie carrière bij Defensie achter de rug en was vervolgens zes jaar wethouder in de gemeente Halderberge.

Het bestuur van Lokaal Brabant bestaat verder uit John van Gorp (voorzitter), Rien van de Sande (penningmeester) en Frank Smit (lid). Er wordt nog gezocht naar een vijfde bestuurslid.

ALV Lokaal Brabant op 13 juli

Lokaal Brabant houdt op 13 juli een Algemene Ledenvergadering in de Dutch Snooker Academy aan de Van Gherstraat 14 in Rijen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur.

Individuele leden en aangesloten partijen ontvangen hiervoor op korte termijn nog uitnodiging met een agenda.

Uitnodiging training Permanente Campagne

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen houdt op 27 juni van 10.00 tot 13.00 uur in samenwerking met Lokaal Perspectief en Lokaal Brabant, een training Permanente Campagne in Rijsbergen.

De training vindt plaats in De Koutershof (Koutershof 4, 4891 CV Rijsbergen). In deze training gaan we aan de slag met de zichtbaarheid van de partij en met het verstevigen van het contact met de kiezers. Niet alleen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, maar elk jaar, elke maand. In de training maken we een strategie en een plan om permanent campagne te voeren. Wat past er bij uw partij, welke kiezers wilt u bereiken en welke middelen en acties zet u daar voor in?

Wij nodigen u van harte uit om aan de gratis training deel te nemen. U kunt zich voor de training aanmelden via het aanmeldformulier op de website:

https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/training/permanente-campagne/.

Joost van Huijgevoort beoogd Burgerlid

Met de komst van Joost van Huijgevoort uit Tilburg als nieuw burgerlid is de fractie van Lokaal Brabant binnenkort weer op volle sterkte. Hij volgt Martin van Dijk uit Woudrichem op, die op eigen verzoek een stapje terug doet.

Van Huijgevoort werkte jarenlang in allerlei functies voor de gemeente Tilburg, waarvan de laatste dertien jaar als directeur van de Diamant-groep. Daarna was hij een twee periodes actief als raadslid in Tilburg. ‘Ik heb er veel zin in om de lokale politieke partijen ook meer een gezicht te geven in de Brabantse staten’, aldus Van Huijgevoort, die tijdens de Statendag op 19 juni zal worden benoemd.

In de fractie van Lokaal Brabant gaat hij een team vormen met Harold van den Broek (statenlid) en Thomas van Hulsel (burgerlid).

Nieuw Statenlid en Burgerlid voor Lokaal Brabant

Tijdens de Statenvergadering van 5 juni is Harold van den Broek benoemd tot nieuw Statenlid voor Lokaal Brabant. Van den Broek was al actief als Burgerlid voor Lokaal Brabant in Provinciale Staten. Hij is de opvolger van Wil van Pinxteren, die onlangs is toegetreden tot het College van Gedeputeerde Staten. In dezelfde vergadering is Thomas van Hulsel uit Westerhoven benoemd tot nieuw burgerlid voor Lokaal Brabant.

‘Maak geen onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen’

Lokale politieke partijen zijn volkomen gelijkwaardig aan landelijke partijen en moeten daarom ook gelijk worden behandeld. Net als landelijke partijen moeten lokale partijen subsidie krijgen. Bovendien moet een centrale organisatie, vergelijkbaar met de partij- en wetenschappelijke bureaus van landelijke partijen, hen kennis en ondersteuning bieden. Dat staat in het recente advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ van het Expertiseteam lokale politieke partijen aan de VNG. ‘Het onderscheid tussen lokale en landelijke partijen moet verdwijnen’, zegt Peter den Oudsten, voorzitter van het expertiseteam.

Lees via onderstaande link het VNG rapport ‘Gelijke Monniken, Gelijke Kappen’
gelijke-monniken_20200401

‘Natuurlijk blijft Brabant investeren in cultuur’

De eerste reacties in de media op het nieuwe bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ waren niet allemaal even positief. Met name uit de cultuursector klonken verontruste geluiden. Dat zorgde ook voor een protest op 15 mei bij het Provinciehuis.

Gaat de provincie stoppen met cultuur? ‘Nee, natuurlijk niet’, zegt kersvers gedeputeerde Wil van Pinxteren. ‘Maar op de langere termijn gaan er wel een paar dingen veranderen. De nieuwe coalitie neemt de bestaande begroting voor de periode 2020-2023 ongewijzigd over. Dat betekent dat er de komende periode gemiddeld zo’n 50 miljoen euro per jaar naar vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed toegaat.

Daarnaast investeert de nieuwe coalitie in de komende drie jaar 10 miljoen euro extra, aanvullend op de bestaande begroting. Het vorige college had een extra investering begroot van 42 miljoen over vier jaar.

Maar de nieuwe coalitie neemt ook de plannen van het vorige college over om op termijn 30 miljoen per jaar te bezuinigen op de totale begroting van de provincie. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige besturen nog in onze mooie provincie kunnen blijven investeren.

Met de dik 2 miljard euro op de provinciale bankrekening moet jaarlijks zo’n 122,5 miljoen euro worden verdiend en dat lukt niet meer door de aanhoudend lage rente. De Essent-kip met de gouden eieren legt op dit moment helaas onvoldoende eieren.

Berekeningen tonen aan dat we daarom met 30 miljoen minder moeten gaan werken. Tot op heden waren hiervoor nog geen plannen. In het nieuwe bestuursakkoord hebben we de richting aangegeven waar die besparing gerealiseerd moet worden. Dat zijn bij mobiliteit (6 miljoen euro), natuur (10 miljoen euro), vrije tijd, cultuur en sport (7 miljoen euro) en de overige programma’s van de provincie (7 miljoen euro). Voor al deze besparingen moeten de plannen echter nog worden gemaakt en dat gaan we samen doen met Provinciale Staten en onze partners in het veld.’