Uitnodiging voor workshop en netwerkborrel

De fractie van Lokaal Brabant houdt op 7 september in Buurthuis Bubecu in Wijk en Aalburg een bijeenkomst voor haar leden en andere geïnteresseerden. Lees meer

Alle Kernen Troef pleit voor treinstation in Woensdrecht

De lokale politieke partij Alle Kernen Troef in Woensdrecht wil graag dat de gemeente in de toekomst een treinstation krijgt. Het oude station werd op 15 mei 1938 gesloten voor de reizigersdienst gesloten. Lees meer

Voedselbesluit op 15 juni


Op 15 juni presenteren de elf werkgroepen hun voorstellen aan elkaar tijdens de Voedselraad. De deelnemers aan de raad bepalen met elkaar welke plannen zij gerealiseerd willen zien. Dit wordt vastgelegd in het allereerste Voedselbesluit van Noord-Brabant.

Bij een vorige bijeenkomst zijn elf werkplaatsen gevormd voor de volgende hoofdonderwerpen:

 1. Innovatie – Eiwittransitie
 2. High tech en data
 3. Voedselproductie Lokaal
 4. Samen Sterk
 5. Eerlijk en echt
 6. Educatie en bewustwording
 7. Gezondheid
 8. Ken elkaar! (Wet en regelgeving)
 9. Circulair en bodem
 10. Brabants feestje! (Circulair)
 11. Voedselverspilling

De afgelopen weken zijn de werkplaatsen aan de slag gegaan om de ideeën en oplossingen uit te werken tot concrete plannen. Tijdens de Voedselraad op 15 juni zijn alle Brabanders van harte welkom om aanwezig te zijn. Alleen de deelnemers van de Voedseltop hebben stemrecht. Ga voor meer informatie over deze slotbijeenkomst naar www.voedsel1000.nl.

Lokaal Brabant ziet ook lichtpuntjes in bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’

De Brabantse coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 hebben op 7 juni hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ gepresenteerd. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant is kritisch over de inhoud van het akkoord, maar ziet ook lichtpuntjes.
Lees meer

Lokaal Brabant: ‘Laat ‘Meat the Victims’ ook de kosten van stalbezetting betalen’

De stalbezetting van ‘Meat the victims’ kan absoluut niet door de beugel vindt de provinciale politieke partij Lokaal Brabant. Fractievoorzitter Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant: ‘Ik verafschuw de actie van deze zogenaamde dierenvrienden en vind ook dat de bezetters op dienen te draaien voor alle kosten die hun actie rechtstreeks of indirect hebben veroorzaakt. Dus ook voor de kosten als in de toekomst mogelijk blijkt dat de dieren geruimd dienen te worden, omdat zij een besmettelijke ziekte opgelopen hebben door deze actie. Verder vind ik dat de alle bezetters volgens het Nederlands recht dienen te worden vervolgd en dat zij de zwaarst mogelijke straf voor hun actie moeten krijgen. Tegelijkertijd leven wij mee met getroffen boer en de agrarische gemeenschap, die zwaar aangeslagen zijn na dit voorval.’

Nieuwe burgerleden Lokaal Brabant benoemd

Tijdens de Statendag van 10 mei in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch zijn Martin van Dijk en Harold van den Broek officieel benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Dit betekent onder meer dat zij (naast Statenlid Wil van Pinxteren) ook het woord mogen voeren namens de partij bij de diverse commissievergaderingen van Provinciale Staten. Thomas van Hulsel, (nummer 4 op de kieslijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen statenverkiezingen) zal de fractie ondersteunen bij de portefeuilles: Financiën, Kunst & Cultuur, Kernenbeleid en Ruimte.

Portefeuilleverdeling:
Bestuur Wil, Martin
Ruimte Wil, Harold, Thomas
Natuur, Water & Milieu Wil, Harold
Mobiliteit Harold, Martin
Economie Martin, Wil
Cultuur & Samenleving Martin, Harold, Thomas
Algemeen financieel beleid Wil, Martin, Thomas

Partijen in Brabant starten met formatie provinciebestuur

VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA starten met het formatieproces om een nieuw provinciebestuur te vormen. De formatie wordt begeleid door twee formateurs: Huub Dekkers en Mariëtte Pennarts.

De komende weken onderhandelen de partijen om voor een groot aantal thema’s en onderwerpen concrete afspraken te maken die moeten landen in een nieuw bestuursakkoord. Ook worden zeven inhoudelijke portefeuilles samengesteld en komen de beoogd portefeuillehouders aan tafel. Deze gesprekken worden begeleid door twee formateurs; Huub Dekkers, CEO bij CINOP en voormalig secretaris en algemeen directeur van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg en Mariëtte Pennarts, op dit moment gedeputeerde namens GroenLinks in de provincie Utrecht.

Lokaal Brabant stelt schriftelijke vragen over veerdiensten

Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant heeft bij het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de veerdiensten in Brabant.

‘Vanuit verschillende hoeken bereiken ons signalen dat de oevergemeenten in Brabant moeite hebben om de continuïteit van de veerdiensten te waarborgen. Omdat deze veerdiensten een belangrijke rol vervullen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en toerisme en recreatie in delen van Brabant hebben wij hierover vragen gesteld aan het college’, aldus Van Pinxteren.

Hij vervolgt: ‘Wij willen graag weten van de provincie hoe het op dit moment staat met de exploitatie en continuïteit van de veerdiensten en of de provincie Noord-Brabant bereid is om in gesprek te gaan met de oevergemeenten en indien nodig ook de provincies Gelderland en Zuid-Holland om de continuïteit én verduurzaming van de veerdiensten in Brabant voor de toekomst vorm te geven.’

 

Advies informateur: meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66, Groen Links en PvdA

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon adviseert te onderzoeken of VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA bereid zijn samen een meerderheidscoalitie te vormen in de provincie Brabant. Een middenbestuur met deze samenstelling is volgens de informateur van de overgebleven coalitiemogelijkheden het meest stabiel en doet tevens recht aan de uitslag van de verkiezingen. Met de presentatie
van dit advies sluit de informateur de verkenningsfase om te komen tot een nieuw provinciebestuur af. Lees meer

Schriftelijke vragen over verkeersveiligheid op provinciale wegen

De ANWB presenteerde op 28 maart de uitkomst van een studie naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Bij deze studie is ook het Brabantse provinciale wegennet letterlijk in kaart gebracht, met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze studie heeft Lokaal Brabant vragen aan het college van GS gesteld. ‘Wij willen graag weten of de onveilige wegen bekend zijn bij het college en of er reeds werkzaamheden gepland zijn om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

Hieronder vindt u een link naar de gestelde vragen.Schriftelijke vragen over veiligheid op provinciale wegen