Artikelen door Gerben

Provinciale Staten houden debat over politieke situatie

Op 22 november debatteren de Brabantse Statenleden over de huidige politieke situatie in de provincie. Naar aanleiding van het ingediende ontslag van CDA-gedeputeerden Marianne Van der Sloot en Renze Bergsma dienden Lokaal Brabant, Forum voor Democratie, ChristenUnie-SGP, PVV en 50PLUS een aanvraag in voor het houden van een extra vergadering over dit onderwerp.

‘Met gezond verstand het beste doen voor Brabant en haar Brabanders’

De begrotingsbehandeling in Provinciale Staten kreeg afgelopen vrijdag een verrassende ontknoping. Diep in de nacht, aan het eind van de vergadering, dienden CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma hun ontslag in. Met name omdat hun fractie in Provinciale Staten in het stikstofdossier een andere weg wil inslaan dan de overige coalitiepartijen VVD, D66, […]

Boeren massaal naar Provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel […]

In Memoriam Herman Wijdeven

Op 77-jarige leeftijd is Herman Wijdeven uit Langenboom op 25 oktober onverwacht overleden. Herman was een sociaal zeer betrokken persoon, die tot het laatst bij vele lokale en regionale organisaties betrokken was en hierin ook actief was als bestuurslid of voorzitter.

Boeren trekken massaal naar provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel […]

Provincie deelt zorgen gemeenten over uitvoering jeugdzorg

De provincie Noord-Brabant is bereid om in overleg te gaan met gemeenten die als gevolg van de transitie van WMO en Jeugdzorg niet meer in staat zijn om een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen. Dat zegt het college van GS in antwoord op vragen die Lokaal Brabant hierover heeft gesteld. “Het is […]

Verhuurdersheffing kost Brabantse woningcorporaties circa 250 miljoen

Brabantse woningcorporaties dragen jaarlijks circa 250 miljoen euro af aan verhuurdersheffing richting Den Haag. Dat antwoordt de provincie Noord-Brabant op vragen van Lokaal Brabant over de verhuurderheffing. Het college van GS wil geen brandbrief sturen naar het kabinet om de verhuurderheffing per direct af te schaffen. “Het past ons als medeoverheid niet om te pleiten […]

Motie aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen

Lokaal Brabant wil op 11 oktober tijdens de extra statenvergadering over de stikstofproblematiek een motie gaan indienen om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen en zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstof, CO2 en fijnstof uitstoot. ‘Op 25 september is het rapport ‘Niet alles kan’ over de stikstofproblematiek […]