‘Maak geen onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen’

Lokale politieke partijen zijn volkomen gelijkwaardig aan landelijke partijen en moeten daarom ook gelijk worden behandeld. Net als landelijke partijen moeten lokale partijen subsidie krijgen. Bovendien moet een centrale organisatie, vergelijkbaar met de partij- en wetenschappelijke bureaus van landelijke partijen, hen kennis en ondersteuning bieden. Dat staat in het recente advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ van het Expertiseteam lokale politieke partijen aan de VNG. ‘Het onderscheid tussen lokale en landelijke partijen moet verdwijnen’, zegt Peter den Oudsten, voorzitter van het expertiseteam.

Lees via onderstaande link het VNG rapport ‘Gelijke Monniken, Gelijke Kappen’
gelijke-monniken_20200401

‘Natuurlijk blijft Brabant investeren in cultuur’

De eerste reacties in de media op het nieuwe bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ waren niet allemaal even positief. Met name uit de cultuursector klonken verontruste geluiden. Dat zorgde ook voor een protest op 15 mei bij het Provinciehuis.

Gaat de provincie stoppen met cultuur? ‘Nee, natuurlijk niet’, zegt kersvers gedeputeerde Wil van Pinxteren. ‘Maar op de langere termijn gaan er wel een paar dingen veranderen. De nieuwe coalitie neemt de bestaande begroting voor de periode 2020-2023 ongewijzigd over. Dat betekent dat er de komende periode gemiddeld zo’n 50 miljoen euro per jaar naar vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed toegaat.

Daarnaast investeert de nieuwe coalitie in de komende drie jaar 10 miljoen euro extra, aanvullend op de bestaande begroting. Het vorige college had een extra investering begroot van 42 miljoen over vier jaar.

Maar de nieuwe coalitie neemt ook de plannen van het vorige college over om op termijn 30 miljoen per jaar te bezuinigen op de totale begroting van de provincie. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige besturen nog in onze mooie provincie kunnen blijven investeren.

Met de dik 2 miljard euro op de provinciale bankrekening moet jaarlijks zo’n 122,5 miljoen euro worden verdiend en dat lukt niet meer door de aanhoudend lage rente. De Essent-kip met de gouden eieren legt op dit moment helaas onvoldoende eieren.

Berekeningen tonen aan dat we daarom met 30 miljoen minder moeten gaan werken. Tot op heden waren hiervoor nog geen plannen. In het nieuwe bestuursakkoord hebben we de richting aangegeven waar die besparing gerealiseerd moet worden. Dat zijn bij mobiliteit (6 miljoen euro), natuur (10 miljoen euro), vrije tijd, cultuur en sport (7 miljoen euro) en de overige programma’s van de provincie (7 miljoen euro). Voor al deze besparingen moeten de plannen echter nog worden gemaakt en dat gaan we samen doen met Provinciale Staten en onze partners in het veld.’

Nieuw College van GS geïnstalleerd

Tijdens de Statenvergadering van 15 mei 2020 is, na een debat over het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant, het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd.

Wil van Pinxteren maakt namens Lokaal Brabant deel uit van het College. Hij gaat de portefeuille Vrije Tijd, Cultuur en Sport invullen. Het College bestaat verder uit Christophe van der Maat (VVD), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Eric de Bie (FVD), Peter Smit (FVD), Elies Lemkes (CDA) en Eric Ronnes (CDA).

Lokaal Brabant wenst Wil van Pinxteren heel veel succes in zijn nieuwe functie als Gedeputeerde.

Harold van den Broek beoogd nieuw Statenlid voor Lokaal Brabant

Door zijn aankomende benoeming tot Gedeputeerde moet Wil van Pinxteren zijn zetel in Provinciale Staten voor Lokaal Brabant opgeven. Harold van den Broek uit Reek gaat deze vrijgekomen zetel innemen namens de Brabantse lokalen.

Van den Broek, die in het dagelijks leven werkzaam is als Logistiek Project Manager, is momenteel al actief als burgerlid voor Lokaal Brabant in de Brabantse staten. Daarnaast is hij al ruim tien jaar gemeenteraadslid voor de Reekse Politieke Partij in de gemeente Landerd.

Thomas van Hulsel uit Westerhoven, oud-raadslid en -wethouder van de gemeente Bergeijk, is de beoogd opvolger van Van den Broek als burgerlid voor Lokaal Brabant. Ook Martin van Dijk uit Woudrichem blijft actief als burgerlid voor de partij.

Bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ gepresenteerd

Het nieuw beoogde College van Gedeputeerde Staten in Brabant heeft haar bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ gepresenteerd.

De samenwerkende partijen Lokaal Brabant, VVD, CDA en FVD willen onder meer actief op zoek naar nieuwe manieren om ervoor te zorgen dan draagvlak onder de Brabantse bevolking nog meer de basis vormt voor haar besluiten.

Wil van Pinxteren wordt namens Lokaal Brabant als gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille Vrije tijd, Bestuur en Veiligheid. ‘Vrijetijdsbesteding in combinatie met een rijk cultureel leven is een belangrijke voorwaarde voor een goed woon-, vestigings-, werk- en leefklimaat. Ook in de toekomst moeten we nog kunnen genieten van al het moois dat Brabant te bieden heeft’, aldus Van Pinxteren.

Bekijk via onderstaande links het gehele bestuursakkoord en de samenvatting ervan:

Bestuursakkoord 2020-2023

Bestuursakkoord in 1 oogopslag

Wil van Pinxteren beoogd gedeputeerde voor Lokaal Brabant

Nieuwe gezichten en een forse wijziging van de portefeuilles. Daarmee begint de nieuwe coalitie van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant aan de nieuwe bestuursperiode. Het nieuwe coalitieakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant” wordt op 7 mei bekend gemaakt. Wil van Pinxteren gaat namens Lokaal Brabant aan de slag als Gedeputeerde met in zijn portefeuille vrije tijd, bestuur en veiligheid.

“Ik kijk er naar uit om mijn standpunten, dichtbij de Brabander, maximaal door te laten klinken in dit college. We zijn als Lokaal Brabant onderdeel van deze coalitie omdat we dicht bij de inwoners staan en daar heeft iedereen behoefte aan”, aldus Wil van Pinxteren (64), die woonachtig is in Haaren.

Van Pinxteren was eerder van 1995 tot en met 2002 Statenlid in Provincie Noord-Brabant en van 2002 tot en met 2018 gemeenteraadslid in zijn woonplaats Haaren. Dit combineerde hij met zijn werk als clusterdirecteur Economie en Uiterlijke verzorging bij het ROC Rijn IJssel in Arnhem. In 2019 was hij lijsttrekker voor Lokaal Brabant bij de Provinciale Staten verkiezingen. Met deze ervaren bestuurder levert Lokaal Brabant voor het eerst sinds haar oprichting in 2014 een Gedeputeerde.

Het beoogd College van Gedeputeerde Staten bestaat verder uit Christophe van der Maat (VVD, portefeuille Mobiliteit, Financiën en Organisatie), Martijn van Gruijthuijsen (VVD, portefeuille Economie, Kennis en Talentontwikkeling), Eric de Bie (FVD, portefeuille Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing), Peter Smit (FVD, portefeuille Water en Bodem), Erik Ronnes (CDA, portefeuille Ruimte en Wonen) en Elies Lemkes (CDA, portefeuille Landbouw, Voedsel en Milieu).

Tegelijk met de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant” worden op 7 mei ook de nieuwe beoogde gedeputeerden voorgesteld. Omdat door de Corona maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn, wordt de presentatie live uitgezonden via een webcast op YouTube. De wens van de coalitiepartijen is om een week later, tijdens de Statenvergadering op 15 mei het nieuwe college te installeren.