Training ‘Spreken in het openbaar’ in Bernheze

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen houdt op 4 april in Nistelrode een training ‘Spreken in het openbaar’.

In de politiek spreek je regelmatig een groep toe. Tijdens een ledenvergadering, bijeenkomst of een debat. Hoe houd je een goed betoog, waarbij de toehoorders het juiste onthouden en je er zelf ook plezier in hebt?

In deze training krijgen deelnemers tips en oefeningen, zodat zij met meer vertrouwen in het openbaar spreken. De training duurt 2,5 tot 3 uur en er kunnen maximaal 15 mensen aan de training deelnemen.

Aanmelden via deze link: https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/training/spreken-in-het-openbaar/

 

Goede informatiebijeenkomst VKP over herindeling

Op initiatief van de Vier Kernen Partij uit Mill & Sint Hubert is op 27 februari een openbare informatiebijeenkomst gehouden over de toekomstige herindeling van deze bij deze gemeente bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Tijdens deze bijeenkomst schetste Sjors van Kempen van de Vier Kernen Partij allereerst hoe dit herindelingsproces er in de komende tijd gaat uitzien. Daarna vertelde statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant over de lessons learned bij de opsplitsing van de gemeente Haaren, waar hij in die tijd actief was als gemeenteraadslid.

Harold van den Broek, gemeenteraadslid voor de Reekse Politieke Partij in Landerd en burgerlid voor Lokaal Brabant in Provinciale Staten, vertelde tot slot over de gang van zaken en werkwijze die momenteel wordt gehanteerd bij de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst.

Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen, waar ook volop gebruik van werd gemaakt.

 

Aspergeteler in gesprek met provincie over biomassakachel

Biologisch aspergekweker Erik Verhoeven uit Cromvoirt schafte in 2016 een biomassakachel van 150.000 euro aan. Doordat hij zijn asperges CO2-neutraal ging verwarmen, kreeg hij zelfs 40.000 euro subsidie vanuit Europa. Maar omdat de biomassakachel stikstofuitstoot, mag hij deze nu niet meer gebruiken.

‘Wij werken sinds 1990 met een verwarmingssysteem onder de aspergeplantjes. In februari zetten wij de kachel aan, waardoor wij in maart en april al kunnen gaan oogsten’, vertelt Erik Verhoeven. ‘In eerste instantie gebruikten wij hiervoor een gaskachel. Maar omdat wij CO2-neutraal wilden produceren, hebben wij hiervoor in 2016 een nieuwe biomassakachel aangeschaft. Helaas hebben wij deze kachel maar zes weken kunnen gebruiken. Want het perceel van 1 hectare grenst aan een afwateringskanaal met aan beide zijde van het water een begroeiingszone die is benoemd tot Natura 2000 gebied. Omdat de biomassakachel ongeveer 55 kilogram stikstof per jaar uitstoot, is onze vergunning door de rechter vernietigd.’

Lokaal Brabant stelde hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, waarna de provincie heeft beloofd om contact op te nemen met de aspergekweker om te kijken of er tot een oplossing kan worden gekomen.

Profielschets nieuwe Commissaris van de Koning

Nu Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft aangegeven dat hij zijn functie gaat neerleggen, moet de Provincie Noord-Brabant op zoek naar een opvolger

Een van de eerste stappen in het traject is het opstellen van een profielschets. Deze wordt op 6 april vastgesteld in de Provinciale Staten van Brabant. Voor het zover is, mogen Brabanders mede bepalen hoe deze profielschets er volgens hen moet uitzien.

Burgers van Brabant en leden van Lokaal Brabant die hier input voor willen aanleveren, kunnen deze tot 1 maart sturen naar wvpinxteren@psbrabant.nl

VKP houdt bijeenkomst in Sint-Hubert

‘Lokaal samen sterk in het Land van Cuijk’. Dat is thema van de openbare bijeenkomst die de Vier Kernen Partij (VKP) op 27 februari vanaf 20.00 uur gaat houden in De Jachthoorn in Sint-Hubert.  Doel van de bijeenkomst is om inwoners van Mill en Sint Hubert zoveel als mogelijk mee te nemen in het herindelingsproces dat deze gemeente in de komende jaren gaat doorlopen in de aanloop naar de fusie tot één gemeente Land van Cuijk. Namens Lokaal Brabant zullen ook burgerlid Harold van den Broek (Reek) en Statenlid Wil van Pinxteren (Haaren) op deze avond aanwezig zijn. Harold zal meer vertellen over de gang van zaken rond de herindeling van de gemeente Landerd bij de gemeente Uden, terwijl Wil uitleg gaat geven over het verloop van de opsplitsing van de gemeente Haaren.