Stikstofdossier leidt val Brabantse coalitie in

De coalitiepartijen in de Brabantse staten hebben op 13 december geen akkoord kunnen bereiken over het stikstofdossier. De meningen tussen de verschillende partijen lagen dusver uiteen dat het CDA uiteindelijk besloot om uit de coalitie te stappen.

Daardoor kan de coalitie in Brabant niet langer rekenen op een meerderheid van de stemmen in de Brabantse staten. In een verklaring heeft Gedeputeerde Christophe van der Maat aangegeven dat het bestuur voorlopig doorgaat in een minderheidscoalitie en dat na het kerstreces wordt gekeken hoe het nu verder moet.

‘Als Lokaal Brabant gaan wij dit proces nauwlettend volgen en bekijken of en hoe wij hier als partij een positieve rol in kunnen vervullen’, zegt Wil van Pinxteren.

Het statenlid van Lokaal Brabant kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste statendag van 2019. ‘In feite telt deze dag alleen maar verliezers. Het begon in de ochtend al bij het inspreken van FDF-voorman Van den Oever, die met zijn ongenuanceerde uitspraken over de Tweede Wereldoorlog onnodig veel mensen tegen het zere been schopte. Maar met name de stugheid van de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en GroenLinks om in het stikstofdossier vast te houden aan de korte termijnen voor de vergunningaanvragen voor boeren heeft ervoor gezorgd dat het CDA niet anders meer kon dan de samenwerking met de coalitie opzeggen.’

Van Pinxteren pleit om meerdere redenen voor het opschuiven van de termijnen voor vergunningaanvragen voor boeren, bijvoorbeeld naar 1 januari 2023 voor vergunningaanvragen van boeren en 1 januari 2025 voor realisatie.

‘Hierdoor kunnen de technieken voor stikstofreductie eerst verder worden doorontwikkeld, waardoor investeringen optimaal gaan renderen. Bovendien gaat in de komende jaren een aantal boeren stoppen door hun hoge leeftijd of omdat ze geen opvolgers hebben. Hierdoor ontstaat automatisch al stikstofreductie. Door de termijnen uit te stellen gaat bovendien de spanning wat af van het dossier, waardoor er weer ruimte ontstaat voor de dialoog. Verder geeft de politiek hierdoor ook zichzelf de tijd om de stikstofkringloop goed in beeld te krijgen, dus ook van industrie en voertuigen. Een nadeel van het uitstellen van de termijnen is dat er altijd bedrijven zijn die de grenzen van de regelgeving opzoeken en er vanuit gaan dat van uitstel ook wel afstel zal komen. Voor deze bedrijven moeten strenge regels worden opgesteld en daar mag van ons ook zwaar op worden gehandhaafd.’

Lokaal Brabant ziet volgens Van Pinxteren meer heil in een integrale oplossing voor het stikstofdossier. ‘Natuurlijk moeten boeren bijdragen aan de stikstof reductie, maar dat geldt eveneens voor de bouw, de industrie, het verkeer en het vliegverkeer. Niet voor niets heeft Lokaal Brabant als eerste partije een motie ingediend om de snelheid op de wegen terug te dringen. Die motie werd in de Staten van Brabant niet aangenomen, maar niet veel later kwam het kabinet wel met landelijke maatregelen op de proppen om de maximumsnelheid terug te schroeven. Ondanks alle ontwikkelingen van de afgelopen week ben ik toch positief gestemd over het stikstofdossier, want er zit wel degelijk beweging in de kwestie.’

Volksraadpleging in Mill en Sint Hubert

Inwoners van Mill en Sint Hubert kunnen op donderdag 23 januari aangeven of hun gemeente zich alsnog moet aansluiten bij de per 1 januari 2022 te vormen nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Dat heeft de gemeeteraad van het dorp besloten. De twee coalitiepartijen Algemeen Belang’90 en Vier Kernen Partij (VKP) willen hiermee ‘de democratie de ruimte te geven’.

De inwoners van Mill krijgen twee keuzemogelijkheden voorgelegd: behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

Eerder deze maand schreef Commissaris van de Koning Wim van de Donk in een brief naar de gemeentebesturen van de vijf gemeenten dat het College van Gedeputeerde Staten pleit voor één nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk, waarin naast Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ook Grave en Mill en Sint Hubert een plek krijgen.

Tot nu toe hebben Mill en Sint Hubert en Grave aangegeven dat ze graag zelfstandig willen blijven.

Gemeentebelangen Oosterhout sluit zich aan bij Lokaal Brabant

Mooi nieuws uit Oosterhout. De partij Gemeentebelangen Oosterhout heeft aangegeven dat zij zich wil aansluiten bij Lokaal Brabant. Met tien raadszetels (Walther Hoosemans, Bianca Buinsters – van Bragt, Peter de Laat, Maria Dujardin-Rombouts, Jules de Nijs, Djenny Kastelijns, Ziya Icli, Ko Koenen, Ad Jespers en Peter van den Hout) is Gemeentebelangen Oosterhout de grootste partij in de gemeenteraad van Oosterhout.  “Wij zijn enorm blij dat Gemeentebelangen Oosterhout zich heeft aangesloten bij Lokaal Brabant en kijken uit naar een mooie samenwerking met deze partij’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren.

Uitnodiging OSF Politieke Ontmoetingsdag

De OSF houdt op 8 februari van 10.30 tot 15.30 uur haar jaarlijkse Politieke Ontmoetingsdag in De Bilt.Doel van deze dag is om de diverse politici binnen de OSF nader kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast is het thema deze dag “Wat kan het Klimaatverbond Nederland betekenen voor de onafhankelijke politiek”.

Alle statenleden en burgerleden van de aangesloten provinciale partijen en burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden van lokale politieke partijen zijn welkom en kunnen gratis deelnemen, mits zij zich van tevoren aanmelden.

Dit kan via https://www.osf.nl/wb/aanmelden-politieke-ontmoetingsdag.php

Training Permanente Campagne in Den Bosch

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen houdt op maandag 16 maart van 19.00 tot 21.30 uur een training Permanente Campagne in het Provinciehuis in Den Bosch.

In deze training gaan deelnemers aan de slag met de zichtbaarheid van hun partij en met het verstevigen van het contact met de kiezers. Niet alleen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, maar elk jaar, elke maand. In de training wordt een strategie en een plan gemaakt om permanent campagne te voeren. Wat past er bij jouw partij, welke kiezers wil je bereiken en welke middelen en acties zet je daar voor in?

De training duurt ongeveer 2,5 uur en is bedoeld voor bestuursleden, vrijwilligers en mensen die zich met de campagne bezighouden.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: info@lokalepolitiekepartijen.nl