Lokaal Brabant verwelkomt nieuwe leden

De partijen Lokaal Halderberge en Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel hebben zich aangesloten bij Lokaal Brabant. Lees meer

Schriftelijke vragen over kappen bomen langs N638

Lokaal Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het voornemen om zo’n 400 bomen te gaan kappen, in het kader van verkeersveiligheid, langs de N638 tussen Rucphen en Zundert. Lees meer

‘Lokaal Brabant wil weloverwogen keuzes in stikstofbeleid’

Hoe kun je als regering of provinciebestuur komen tot een weloverwogen besluit over stikstofdepositie, als je niet weet welke hoeveelheden stikstof door welke partijen wordt uitgestoten? Het antwoord van Statenlid Wil van Pinxteren uit Haaren is simpel: ‘Dat gaat niet. Daarmee zeg ik niet dat er niets hoeft te gebeuren. Er zijn juist ingrijpende maatregelen nodig, we kunnen zo niet doorgaan. Maar het is wel belangrijk om in één keer de juiste maatregelen te nemen en daar zijn de juiste feiten voor nodig’, aldus van Pinxteren. Lees meer

Provinciale Staten houden debat over politieke situatie

Op 22 november debatteren de Brabantse Statenleden over de huidige politieke situatie in de provincie. Naar aanleiding van het ingediende ontslag van CDA-gedeputeerden Marianne Van der Sloot en Renze Bergsma dienden Lokaal Brabant, Forum voor Democratie, ChristenUnie-SGP, PVV en 50PLUS een aanvraag in voor het houden van een extra vergadering over dit onderwerp. Lees meer

‘Met gezond verstand het beste doen voor Brabant en haar Brabanders’

De begrotingsbehandeling in Provinciale Staten kreeg afgelopen vrijdag een verrassende ontknoping. Diep in de nacht, aan het eind van de vergadering, dienden CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma hun ontslag in. Met name omdat hun fractie in Provinciale Staten in het stikstofdossier een andere weg wil inslaan dan de overige coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Lees meer