Lokaal Brabant: ‘Laat ‘Meat the Victims’ ook de kosten van stalbezetting betalen’

De stalbezetting van ‘Meat the victims’ kan absoluut niet door de beugel vindt de provinciale politieke partij Lokaal Brabant. Fractievoorzitter Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant: ‘Ik verafschuw de actie van deze zogenaamde dierenvrienden en vind ook dat de bezetters op dienen te draaien voor alle kosten die hun actie rechtstreeks of indirect hebben veroorzaakt. Dus ook voor de kosten als in de toekomst mogelijk blijkt dat de dieren geruimd dienen te worden, omdat zij een besmettelijke ziekte opgelopen hebben door deze actie. Verder vind ik dat de alle bezetters volgens het Nederlands recht dienen te worden vervolgd en dat zij de zwaarst mogelijke straf voor hun actie moeten krijgen. Tegelijkertijd leven wij mee met getroffen boer en de agrarische gemeenschap, die zwaar aangeslagen zijn na dit voorval.’

Nieuwe burgerleden Lokaal Brabant benoemd

Tijdens de Statendag van 10 mei in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch zijn Martin van Dijk en Harold van den Broek officieel benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Dit betekent onder meer dat zij (naast Statenlid Wil van Pinxteren) ook het woord mogen voeren namens de partij bij de diverse commissievergaderingen van Provinciale Staten. Thomas van Hulsel, (nummer 4 op de kieslijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen statenverkiezingen) zal de fractie ondersteunen bij de portefeuilles: Financiën, Kunst & Cultuur, Kernenbeleid en Ruimte.

Portefeuilleverdeling:
Bestuur Wil, Martin
Ruimte Wil, Harold, Thomas
Natuur, Water & Milieu Wil, Harold
Mobiliteit Harold, Martin
Economie Martin, Wil
Cultuur & Samenleving Martin, Harold, Thomas
Algemeen financieel beleid Wil, Martin, Thomas

Partijen in Brabant starten met formatie provinciebestuur

VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA starten met het formatieproces om een nieuw provinciebestuur te vormen. De formatie wordt begeleid door twee formateurs: Huub Dekkers en Mariëtte Pennarts.

De komende weken onderhandelen de partijen om voor een groot aantal thema’s en onderwerpen concrete afspraken te maken die moeten landen in een nieuw bestuursakkoord. Ook worden zeven inhoudelijke portefeuilles samengesteld en komen de beoogd portefeuillehouders aan tafel. Deze gesprekken worden begeleid door twee formateurs; Huub Dekkers, CEO bij CINOP en voormalig secretaris en algemeen directeur van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg en Mariëtte Pennarts, op dit moment gedeputeerde namens GroenLinks in de provincie Utrecht.

Lokaal Brabant stelt schriftelijke vragen over veerdiensten

Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant heeft bij het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de veerdiensten in Brabant.

‘Vanuit verschillende hoeken bereiken ons signalen dat de oevergemeenten in Brabant moeite hebben om de continuïteit van de veerdiensten te waarborgen. Omdat deze veerdiensten een belangrijke rol vervullen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en toerisme en recreatie in delen van Brabant hebben wij hierover vragen gesteld aan het college’, aldus Van Pinxteren.

Hij vervolgt: ‘Wij willen graag weten van de provincie hoe het op dit moment staat met de exploitatie en continuïteit van de veerdiensten en of de provincie Noord-Brabant bereid is om in gesprek te gaan met de oevergemeenten en indien nodig ook de provincies Gelderland en Zuid-Holland om de continuïteit én verduurzaming van de veerdiensten in Brabant voor de toekomst vorm te geven.’